Agencija uputila žalbu Višem prekršajnom sudu povodom odbacivanja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv stranke Jedinstvena Srbija

Boljevac – Izbori za odbornika
20/06/2012
Bosilegrad – Izbori za odbornike
20/06/2012

Agencija uputila žalbu Višem prekršajnom sudu povodom odbacivanja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv stranke Jedinstvena Srbija

print

Protiv rešenja Prekršajnog suda u Beogradu kojim se odbacuje zahtev Agencije za borbu protiv korupcije za pokretanje prekršajnog postupka protiv političke stranke Jedinstvena Srbija, Agencija je uložila žalbu Višem prekršajnom sudu. Kako se u rešenju Prekršajnog suda u Beogradu navodi, predlog za pokretanje postupka se odbacuje zbog nastupanja zastarelosti.

Naime, Jedinstvena Srbija je učestvovala na ponovljenim izborima u Žablju 23. maja 2010. godine i nije Agenciji podnela ni do 2. juna 2010. godine, kada je istekao zakonom propisani rok, niti po njegovom isteku, izveštaj o troškovima izborne kampanje. Agencija je 18. oktobra 2010. godine podnela zahtev Prekršajnom sudu u Beogradu za pokretanje prekršajnog postupka po kome se ovaj sud oglasio mesno nenadležnim i zahtev prosledio Prekršajnom sudu u Jagodini.

Potom je Viši prekršajni sud u Beogradu, rešavajući po izazvanom sukobu nadležnosti od strane Prekršajnog suda iz Jagodine, svojim rešenjem od 20. maja 2011. godine, odlučio da je za vođenje prekršajnog postupka protiv Jedinstvene Srbije nadležan Prekršajni sud u Beogradu.

Prekršajni sud u Beogradu je 19. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim odbacuje predlog za pokretanje postupka zbog zastarelosti, shodno Zakonu o prekršajima RS, po kome se prekršajni postupak ne može pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen.

„Smatramo da se vreme u kome je rešavano o sukobu nadležnosti ne može uračunati u rok zastarelosti, jer posle dostavljenog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu u Beogradu, Agencija nije mogla uticati na kretanje predmeta i tok postupka u kome se rešavalo pitanje sukoba nadležnosti. Isto tako, i sam Zakon o prekršajima precizira da zastarevanje prekršajnog gonjenja ne teče za vreme za koje se gonjenje ne može preduzeti po zakonu, a gonjenje se nije moglo preduzeti bez prethodnog rešenja pitanja nadležnosti suda“, kaže direktorka Agencije, Zorana Marković.