Обуке у агенцији

Fourth slide
Етика и интегритет

Детаљи...
Fourth slide
Лобирање

Детаљи...
Fourth slide
Обука посматрача изборних кампања

Детаљи...
Fourth slide
Планови интегритета

Детаљи...
Fourth slide
Политички субјекти - финансијски извештаји

Детаљи...
Fourth slide
Поступање по представкама

Детаљи...
Fourth slide
Процена ризика од корупције у прописима

Детаљи...
Fourth slide
Сукоб интереса, регистри и имовина

Детаљи...