POZIV POLITIČKIM SUBJEKTIMA I DRUGIM ZAINTERESOVANIM LICIMA ZA UČEŠĆE NA OBUCI

Izbori 2024 22.04.2024.

Agencija za sprečavanje korupcije nastavlјa sa održavanjem obuka za predstavnike političkih subjekata na temu „Primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti“ na kojoj učesnike upoznaje sa obavezama i postupanjima u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, kao i sa načinom i rokovima podnošenja godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata i izveštaja o troškovima izbornih kampanja. Planirana obuka održaće se u zgradi Agencije na adresi Carice Milice broj 1 u Beogradu dana 25. aprila 2024. godine sa početkom u 10 časova. Poseban akcenat na ovoj obuci biće stavlјen na temu članstva javnih funkcionera u političkom subjektu i pravilima korišćenja javnih resursa u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Opširnije...

OTVORENA PODRUČNA JEDINICA U NOVOM SADU

ASK 10.04.2024.

U Novom Sadu, u zgradi Poslovnog centra „Apolo“, zvanično je otvorena Područna jedinica Agencije, koja je, posle Kragujevca i Niša, treća u nizu van sedišta u Beogradu. Ovim činom je u planiranom roku okončan rad na jednom od posebnih cilјeva, usvojenih u okviru Programa rada Agencije. Prisutnim zvanicama i gostima obratili su se direktor Dejan Damnjanović i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, koji su istakli važnost neposrednog približavanja nadležnosti Agencije novosadskim javnim funkcionerima, građanima, organizacijama civilnog društva i lokalnim medijima.

Opširnije...

OBUKA „JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO”

ASK 10.04.2024.

U okviru projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU za borbu protiv korupcije i osnovna prava), koji zajednički finansiraju EU, nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Austrijska razvojna saradnja (ADC), a za čiju implementaciju su zaduženi GIZ, ADA, CPMA i Misija OEBS-a  u Srbiji, 8. i 9. aprila, održana je treća od pet planiranih obuka za zaposlene u Agenciji za sprečavanje korupcije na temu „Javno-privatno partnerstvo “, u organizaciji Međunarodne antikorupcijske akademije. Obuci su pored zaposlenih u Agenciji prisustvovali i predstavnici Kancelarije za javne nabavke.

Opširnije...

PODNOŠENJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA

Politički subjekti 08.04.2024.

Agencija za sprečavanje korupcije podseća političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke da je, u skladu sa odredbom člana 28. stav 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, rok za podnošenje godišnjeg izveštaja o finansiranju za 2023. godinu, koji sadrži i podatke o prilozima i imovini, uz prethodno pribavlјeno mišlјenje ovlašćenog revizora, do 30. aprila 2024. godine.

Opširnije...

PRVI CIKLUS STRUČNE PRAKSE U AGENCIJI

ASK 29.03.2024.

U Agenciji su tokom marta stručnu praksu obavlјale tri studentkinje, polaznice Programa saradnje u pružanju podrške javne uprave u visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu za akademsku 2023/2024. godinu, koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Opširnije...

OTVORENA PODRUČNA JEDINICA U NIŠU

ASK 27.03.2024.

U Nišu, u ulici Generala Milojka Lešjanina br. 26, zvanično je, posle Kragujevca, otvorena druga Područna jedinica Agencije van sedišta u Beogradu. Prisutne goste i zvanice pozdravili su direktor Dejan Damnjanović i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, i izrazili zadovolјstvo mogućnošću približavanja nadležnosti Agencije javnim funkcionerima, građanima, organizacijama civilnog društva i lokalnim medijima Nišavskog upravnog okruga.

Opširnije...

AGENCIJA PODNELA IZVEŠTAJE NARODNOJ SKUPŠTINI

ASK 22.03.2024.

Agencija za sprečavanje korupcije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, podnela je Narodnoj skupštini Godišnji izveštaj o radu za 2023. godinu kao i Izveštaj o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlјe 23 – potpoglavlјe borba protiv korupcije za 2023. godinu.

Opširnije...

STAV VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Veće Agencije 21.03.2024.

U vezi sa primenom odredbe čl. 68. st. 2. Zakona o sprečavanju korupcije koja se odnosi na javne funkcionere koji su po prestanku javne funkcije odmah ponovo izabrani, imenovani ili postavlјeni, a nemaju promene podataka iz prethodnog izveštaja o imovini i prihodima,  Veće Agencije za sprečavanje korupcije na sednici održanoj 20.03.2024. godine zauzelo je načelni stav koji možete preuzeti na linku iz vesti u nastavku.

Opširnije...