Saradnja prekršajnih sudova i Agencije za sprečavanje korupcije – praksa i izazovi

ASK 27.09.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije održala je 26. septembra u Palati Srbija okrugli sto pod nazivom ’’Saradnja prekršajnih sudova i Agencije za sprečavanje korupcije – praksa i izazovi’’. Direktor Agencije Dragan Sikimić istakao je dosadašnju saradnju sa prekršajnim sudovima i zahtev njenog kontinuiranog unapređenja, kao preduslov postizanja rezultata u sprečavanju i borbi protiv korupcije. „Ovakav vid koordinacije veoma je značajan i sa stanovišta evropskih integracija Republike Srbije, imajući u vidu da je Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23- potpoglavlje Borba protiv korupcije, održavanje radionica sa drugim državnim institucijama predviđeno kao kontinuirana aktivnost. Jedan od strateških ciljeva u Strateškom planu Agencije za sprečavanje korupcije za period 2019-2023. godine je unapređenje sprovođenja antikorupcijskih propisa, kroz osnaživanje saradnje sa prekršajnim sudovima“, istakao je Sikimić.

Opširnije...

Saradnja prekršajnih sudova i Agencije za sprečavanje korupcije – praksa i izazovi

ASK 27.09.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije održala je 26. septembra u Palati Srbija okrugli sto pod nazivom ’’Saradnja prekršajnih sudova i Agencije za sprečavanje korupcije – praksa i izazovi’’. Direktor Agencije Dragan Sikimić istakao je dosadašnju saradnju sa prekršajnim sudovima i zahtev njenog kontinuiranog unapređenja, kao preduslov postizanja rezultata u sprečavanju i borbi protiv korupcije. „Ovakav vid koordinacije veoma je značajan i sa stanovišta evropskih integracija Republike Srbije, imajući u vidu da je Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23- potpoglavlje Borba protiv korupcije, održavanje radionica sa drugim državnim institucijama predviđeno kao kontinuirana aktivnost. Jedan od strateških ciljeva u Strateškom planu Agencije za sprečavanje korupcije za period 2019-2023. godine je unapređenje sprovođenja antikorupcijskih propisa, kroz osnaživanje saradnje sa prekršajnim sudovima“, istakao je Sikimić.

Opširnije...

Poziv političkim subjektima za učešće na obuci

Politički subjekti 23.09.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije organizuje drugu obuku za političke subjekte (političke stranke i grupe građana) u vezi sa primenom novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, podnošenjem Godišnjeg izveštaja o finansiranju, preliminarnog i konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje.

Opširnije...