Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa - civilno društvo

Civilno društvo 31.01.2023.

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS” br. 16/2018), Agencija za sprečavanje korupcije u 2023. godini planira raspisivanje javnog konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekta u oblasti sprečavanja korupcije.

Opširnije...

Studijska poseta Litvaniji

ASK 30.01.2023.

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije boravili su u studijskoj poseti Litvaniji, organizovanoj u okviru Projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU za borbu protiv korupcije i osnovna prava).

Opširnije...

Agencija učestvovala na međunarodnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv korupcije

ASK 26.01.2023.

Agencija za sprečavanje korupcije je na poziv Centra za evropske politike (CEP) i Centra za studije demokratije (CSD) u okviru Regionalne platforme javno-privatnog partnerstva za dobro upravljanje, učestvovala na međunarodnoj konferenciji „Borba protiv zarobljavanja države u Jugoistočnoj Evropi: Ispunjavanje obećanja o evropskoj vladavini prava”, 25. januara, u hotelu „Zira” u Beogradu.

Opširnije...

Podnošenje izveštaja o lobističkim aktivnostima

Lobiranje 20.01.2023.

Podsećamo lobiste i pravna lica koja obavljaju lobiranje da u skladu sa čl. 31. Zakona o lobiranju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon) najkasnije 31. januara 2023. godine dostave Agenciji pismeni izveštaj o radu za prethodnu godinu sa detaljnim pregledom lobističkih aktivnosti.

Opširnije...