Informator o radu

Informator o radu

Informator o radu organa javne vlasti je dokument koji se izrađuje u elektronskom i mašinski čitljivom obliku i objavljuje se putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu, koji vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za tačnost i potpunost podataka u informatoru, pravilnu izradu i objavljivanje informatora i njegovo redovno ažuriranje, odgovoran je rukovodilac organa javne vlasti.