Vesti i saopštenja

AGENCIJA NE SARAĐUJE SA „ICS EDUKATIVNI CENTAR“ U SPROVOĐENJU INTERAKTIVNE EDUKACIJE VEZANE ZA ETIČKO PONAŠANJE, SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA I PREVENCIJU KORUPCIJE

ASK 13.06.2024.

Obaveštavamo organe javne vlasti koji su u skladu sa članom 99. Zakona o sprečavanju korupcije dužni da sprovode obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta pod nazivom „Etika i integritet“, da Agencija ni na koji način ne učestvuje u sprovođenju interaktivne edukacije pod nazivom „Jačanje kapaciteta i profesionalnih kompetencija službenika u javnom sektoru za etičko ponašanje, sprečavanje sukoba interesa i prevenciju korupcije“, koju organizuje „ICS Edukativni centar“.

Opširnije...

POTPISANI UGOVORI SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

ASK 07.06.2024.

Direktor Dejan Damnjanović je sa predstavnicima organizacija civilnog društva, izabranim na javnom konkursu koji je sprovela Agencija, potpisao Ugovore o realizaciji projekata u oblasti sprečavanja korupcije za 2024. godinu. Opšti cilј konkursa je podizanje nivoa obrazovanja mladih u funkciji sprečavanja korupcije.

Opširnije...

SAOPŠTENJE POVODOM RADA KOL CENTRA NA DAN IZBORA

Izbori 2024 03.06.2024.

Povodom velikog broja pitanja koja su stigla na adresu Agencije za sprečavanje korupcije u vezi sa tim da li je za vreme izborne kampanje organizovanje i rad kol centara od strane političkih subjekata dozvolјena aktivnost u smislu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Agencija ukazuje na sledeće:

Opširnije...

PODRŠKA SAVETA EVROPE DRŽAVNIM ORGANIMA RS U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA, KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

ASK 29.05.2024.

Povodom završetka sprovođenja četvorogodišnjeg projekta „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji“ i pokretanja nove faze podrške Saveta Evrope Republici Srbiji kroz projekat „Suzbijanje ekonomskog kriminala u Srbiji”, a koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, direktor Dejan Damnjanović se zahvalio Kancelariji Saveta Evrope u Beogradu i Upravi za sprečavanje pranja novca na kontinuiranoj i svesrdnoj saradnji koju ostvaruju sa Agencijom.

Opširnije...