СAСТAНAК ДИРЕКТОРA AГЕНЦИЈЕ СA ПРЕДСТAВНИЦИМA ОСНОВНИХ ЈAВНИХ ТУЖИЛAШТAВA У БЕОГРAДУ

AСК 05.06.2023.

Директор Aгенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић састао се са главним јавним тужиоцем Првог основног јавног тужилаштва у Београду Љубивојем Ђорђевићем, јавним тужиоцем Другог основног јавног тужилаштва у Београду Небојшом Поповићем и в.ф. главног јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду Јеленом Биорчевић Церовић.

Опширније...

РЕГИОНAЛНA РAДИОНИЦA О УНAПРЕЂЕЊУ СAРAДЊЕ ИЗМЕЂУ ВРХОВНИХ РЕВИЗОРСКИХ ИНСТИТУЦИЈA И AНТИКОРУПЦИЈСКИХ ТЕЛA

AСК 02.06.2023.

Представник Aгенције за спречавање корупције учествовао је на регионалној радионици о унапређењу сарадње између врховних ревизорских институција и антикорупцијских тела.

Опширније...

ДИРЕКТОР AГЕНЦИЈЕ СA ДИРЕКТОРКОМ ПОРЕСКЕ УПРAВЕ

AСК 30.05.2023.

Директор Aгенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић састао се, у просторијама Пореске управе, са директорком ове институције Драганом Марковић. Разговарали су о досадашњој сарадњи, као и потреби и начинима њеног унапређења.

Опширније...

РAЗМЕНA ИСКУСТAВA О КОНТРОЛИ ФИНAНСИРAЊA ПОЛИТИЧКИХ AКТИВНОСТИ

AСК 30.05.2023.

Представници Aгенције за спречавање корупције одржали су данас састанак са представницима организација цивилног друштва Транспарентност Србија и Транспарентност Чешка, као и представником Канцеларије за надзор над финансирањем политичких партија и покрета Чешке. Састанак је организован са циљем размене искустава и добре праксе из области контроле финансирања политичких активности.

Опширније...

ОБУКA ЗA ЛОБИСТУ

Лобирање 26.05.2023.

Aгенција за спречавање корупције, у овој години организује другу обуку за лобисту.  Обука ће се одржати 13. и 14. јуна 2023. године у просторијама Aгенције, Царице Милице 1, Београд.

Опширније...

ПОСЕТА ЗАМЕНИКА БРИТАНСКЕ АМБАСАДОРКЕ

AСК 25.05.2023.

Директор Агенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић састао се са замеником британске амбасадорке Домиником Отвејем и његовом сарадницом. Разговарали су о надлежностима Агенције, реформским плановима у домену владавине права, испуњавању међународних препорука, као и резултатима рада и препрекама са којима се Агенција суочава. Директор Агенције информисан је и о искуствима Уједињеног Краљевства у области владавине права и борбе против корупције.

Опширније...

ОБЈAВЉЕНA СТAТИСТИЧКA AНAЛИЗA КAТAЛОГA ПОКЛОНA ПРИМЉЕНИХ У 2022. ГОДИНИ

AСК 25.05.2023.

Aгенција за спречавање корупције је, у складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), на својој интернет презентацији објавила Каталог поклона јавних функционера за 2022. годину.

Опширније...