СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА КАТАЛОГА ПОКЛОНА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА ПРИМЉЕНИХ У 2023. ГОДИНИ

AСК 28.05.2024.

Aгенција за спречавање корупције, у складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), на својој интернет страници објавила је Каталог поклона јавних функционера за 2023. годину.

Опширније...

УЧЕШЋЕ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ

AСК 27.05.2024.

Директор Агенције за спречавање корупције, Дејан Дамњановић учествује у раду конференције „Пословно право и изазови одрживог пословања“ у организацији Удружења правника у привреди - Златибор 26 - 29. мај, и том приликом одржао је једно од уводних излагања, под називом: „Законске обавезе јавних функционера у вези са спречавањем корупције у привреди.“

Опширније...

ОДРЖАНА 10. ОБУКА „РУКОВОДИЛАЦ КАО ПОКРЕТАЧ ИЗГРАДЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА“

AСК 17.05.2024.

У Скупштини Града Новог Сада одржана је десета обука „Руководилац као покретач изградње институционалног интегритета“, чији је циљ био да се руководиоцима институција представи важност израде планова интегритета као институционалног механизма за превенцију корупције.

Опширније...

АНАЛИЗА ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

Лобирање 13.05.2024.

Данас је у хотелу „Москва“ одржан округли сто на тему „Анализа Закона о лобирању и препоруке за унапређење“, у оквиру Пројекта „Сузбијање економског криминала у Србији“,  који уз подршку Шведске агенције за међународну развојну сарадњу спроводи Савет Европе. Циљ догађаја био је да се представе кључни налази анализе Закона о лобирању и да се отвори простор за дискусију о неопходним изменама у циљу усклађивања са препорукама ГРЕКО и отклањања постојећих препрека за учинковитo спровођење закона.

Опширније...

САОПШТЕЊЕ поводом истраживања „Систем друштвеног интегритета, Србија 2023“ - „Транспарентност Србија“

Медији 30.04.2024.

Анализирајући део истраживања „Систем друштвеног интегритета, Србија 2023“ који је „Транспарентност Србија“ представила јавности а који се односи на рад Агенције, утврдили смо да је документ необјективан, да садржи велики број нетачности и неправилно изведених закључака. С обзиром да је ''Транспарентност Србија'' међународна организација висoког кредибилитета, а предметно истраживање регионалног карактера, сматрамо да је истинитост чињеница у извештају од пресудне важности, те упознајемо јавност са најзначајнијим запажањима из истраживања.

Опширније...

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ТЕРЕНСКИМ ПОСМАТРАЧИМА ИЗБОРНИХ КАМПАЊА

Избори 2024 29.04.2024.

Данас су у Подручним јединицама Агенције у Нишу и Новом Саду обављени разговори и потписани уговори са посматрачима изборних кампања за градове: Ниш, Нови Сад, Суботица и Зрењанин. Такође, у просторијама седишта Агенције, обављени су разговори и потписани уговори са теренским посматрачима за праћење изборне кампање у Београду.

Опширније...

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМЕ: ПРИМЕНА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ РЕСУРСА

Избори 2024 25.04.2024.

Данас је у просторијама Агенције одржана обука за политичке субјекте и сва заинтересована лица на којој је једна од тема била примена Закона о финансирању политичких активности и начин подношења финансијских извештаја политичких субјеката. Посебан нагласак стављен је на тему коришћења јавних ресурса у складу са Законом о спречавању корупције, а у циљу реализације препорука из последњег извештаја мисије ОДИХР-а које су се односиле на јачање свести о штетности и начинима за спречавање злоупотребе јавних ресурса.

Опширније...

ПОСЕТА АМБАСАДОРА МИСИЈЕ ЕУ, ИТАЛИЈЕ И СЛОВАЧКЕ ПОДРУЧНОЈ ЈЕДИНИЦИ АСК У КРАГУЈЕВЦУ

AСК 24.04.2024.

Директор Дејан Дамњановић је примио амбасадора Мисије Европске уније у Србији Њ.Е. Емануела Жиофреа, амбасадора Италије Њ.Е. Луку Горија и амбасадора Словачке Њ.Е. Михала Павука, који су, у оквиру званичне посете Крагујевцу, били гости Подручне јединице Агенције. Том приликом директор је посебно истакао значај недавних отварања канцеларија у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, чиме је пружена могућност још снажнијег спровођења надлежности Агенције, али и непосредније приближавање и комуникација са јавним функционерима, грађанима, цивилним друштвом и локалним медијима.

Опширније...

ПОЗИВ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА И ДРУГИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОБУЦИ

Избори 2024 22.04.2024.

Aгенција за спречавање корупције наставља са одржавањем обука за представнике политичких субјеката на тему „Примена Закона о финансирању политичких активности“ на којој учеснике упознаје са обавезама и поступањима у складу са овим законом и подзаконским актима који регулишу ову област, као и са начином и роковима подношења годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката и извештаја о трошковима изборних кампања. Планирана обука одржаће се у згради Aгенције на адреси Царице Милице број 1 у Београду дана 25. априла 2024. године са почетком у 10 часова. Посебан акценат на овој обуци биће стављен на тему чланства јавних функционера у политичком субјекту и правилима коришћења јавних ресурса у складу са Законом о спречавању корупције.

Опширније...