АНАЛИЗА РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ - ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

AСК 14.06.2024.

Представница Агенције одржала је дводневну обуку припадницима Министарства унутрашњих послова у оквиру пројекта „Јачање капацитета Сектора унутрашње контроле за спровођење анализе ризика од корупције” који се спроводи уз подршку Мисије ОЕБС у Републици Србији.

Опширније...

АГЕНЦИЈА НЕ САРАЂУЈЕ СА „ICS ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР“ У СПРОВОЂЕЊУ ИНТЕРАКТИВНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЕТИЧКО ПОНАШАЊЕ, СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА И ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ

AСК 13.06.2024.

Обавештавамо органе јавне власти који су у складу са чланом 99. Закона о спречавању корупције дужни да спроводе обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета под називом „Етика и интегритет“, да Агенција ни на који начин не учествује у спровођењу интерактивне едукације под називом „Јачање капацитета и професионалних компетенција службеника у јавнoм сектору за етичко понашање, спречавање сукоба интереса и превенцију корупције“, коју организује „ICS Едукативни центар“.

Опширније...

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

AСК 07.06.2024.

Директор Дејан Дамњановић је са представницима организација цивилног друштва, изабраним на јавном конкурсу који је спровела Агенција, потписао Уговоре о реализацији пројеката у области спречавања корупције за 2024. годину. Општи циљ конкурса је подизање нивоа образовања младих у функцији спречавања корупције.

Опширније...

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ РАДА КОЛ ЦЕНТАРА НА ДАН ИЗБОРА

Избори 2024 03.06.2024.

Поводом великог броја питања која су стигла на адресу Агенције за спречавање корупције у вези са тим да ли је за време изборне кампање организовање и рад кол центара од стране политичких субјеката дозвољена активност у смислу Закона о финансирању политичких активности, Агенција указује на следеће:

Опширније...

ПОДРШКА САВЕТА ЕВРОПЕ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА РС У БОРБИ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА, КОРУПЦИЈЕ И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

AСК 29.05.2024.

Поводом завршетка спровођења четворогодишњег пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији“ и покретања нове фазе подршке Савета Европе Републици Србији кроз пројекат „Сузбијање економског криминала у Србији”,а који финансира Шведска агенција за међународну развојну сарадњу, директор Дејан Дамњановић се захвалио Канцеларији Савета Европе у Београду и Управи за спречавање прања новца на континуираној и свесрдној сарадњи коју остварују са Агенцијом.

Опширније...

СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА КАТАЛОГА ПОКЛОНА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА ПРИМЉЕНИХ У 2023. ГОДИНИ

AСК 28.05.2024.

Aгенција за спречавање корупције, у складу са Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22), на својој интернет страници објавила је Каталог поклона јавних функционера за 2023. годину.

Опширније...

УЧЕШЋЕ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ

AСК 27.05.2024.

Директор Агенције за спречавање корупције, Дејан Дамњановић учествује у раду конференције „Пословно право и изазови одрживог пословања“ у организацији Удружења правника у привреди - Златибор 26 - 29. мај, и том приликом одржао је једно од уводних излагања, под називом: „Законске обавезе јавних функционера у вези са спречавањем корупције у привреди.“

Опширније...

ОДРЖАНА 10. ОБУКА „РУКОВОДИЛАЦ КАО ПОКРЕТАЧ ИЗГРАДЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ИНТЕГРИТЕТА“

AСК 17.05.2024.

У Скупштини Града Новог Сада одржана је десета обука „Руководилац као покретач изградње институционалног интегритета“, чији је циљ био да се руководиоцима институција представи важност израде планова интегритета као институционалног механизма за превенцију корупције.

Опширније...

АНАЛИЗА ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

Лобирање 13.05.2024.

Данас је у хотелу „Москва“ одржан округли сто на тему „Анализа Закона о лобирању и препоруке за унапређење“, у оквиру Пројекта „Сузбијање економског криминала у Србији“,  који уз подршку Шведске агенције за међународну развојну сарадњу спроводи Савет Европе. Циљ догађаја био је да се представе кључни налази анализе Закона о лобирању и да се отвори простор за дискусију о неопходним изменама у циљу усклађивања са препорукама ГРЕКО и отклањања постојећих препрека за учинковитo спровођење закона.

Опширније...