Информатор о раду

Информатор о раду

Информатор о раду органа јавне власти је документ који се израђује у електронском и машински читљивом облику и објављује се путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и објављивање информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је руководилац органа јавне власти.