Првa обукa за лобисту у 2022. години

Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0006/22-11 од  27.01.2022. године одредио је одржавање Прве обуке за лобисту у 2022. години, у периоду од  24. до 25. фебруара 2022. године. Обука ће се одржати у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд.  Рок за подношење захтева је до 14.02.2022. године.  Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf .  Износ накнаде од 46.010 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на: број жиро рачуна  840-31255845-68 прималац: Агенција за спречавање корупције, сврха: Обука за лобисту

Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем, a након добијања програмски генерисане

Првa обукa за лобисту у 2022. години

Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0006/22-11 од  27.01.2022. године одредио је одржавање Прве обуке за лобисту у 2022. години, у периоду од  24. до 25. фебруара 2022. године. Обука ће се одржати у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд.  Рок за подношење захтева је до 14.02.2022. године.  Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://www.acas.rs/awf .  Износ накнаде од 46.010 динара за похађање обуке за лобисту и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на: број жиро рачуна  840-31255845-68 прималац: Агенција за спречавање корупције, сврха: Обука за лобисту

Захтев за похађање обуке подноси се електронским путем, a након добијања програмски генерисане

Продужење рока – План интегритета

Обавештавамо вас да је због отежаног приступа апликацији за израду и спровођење плана интегритета продужен рок за доношење и постављање одлуке о одређивању координатора и радне групе до 28.02.2022. године.

Годишњи план расписивања јавних конкурса

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС” бр. 16/18), Агенција за спречавање корупције у 2022. години планира расписивање jавног конкурса за доделу…

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија