Обука за лобисту

Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0066/21-11 од 30.09.2021. године одредио је одржавање Пете обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 28. до 29. октобра 2021. године. Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Београд. Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција за спречавање корупције нарочито указује на то да ће се обука одржати уз поштовање мера заштите ради спречавања ширења COVID -19. Захтев за похађање обуке за лобисту налази се…

Обука за лобисту

Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0066/21-11 од 30.09.2021. године одредио је одржавање Пете обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 28. до 29. октобра 2021. године. Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла…

Обавештење политичким субјектима

Избори за одборнике Скупштине општине Мионица и Неготин одржани су 17. октобра 2021. године.

Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за спречавање корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Представници Агенције на годишњем заседању ОЕБС

Директор Агенције за спречавање корупције Драган Сикимић и помоћница директора за спољне послове и стратешки развој Ивана Цветковић учествовали су на Имплементационом састанку економско-еколошке димензије Организације за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС), у оквиру овогодишњег председавања Шведске.
Састанак је био посвећен унапређењу доброг управљања, транспарентности и одговорности, као предуслова економског раста и одрживог развоја; улози приватног сектора, цивилног друштва и медија у спречавању и борби против корупције, као и промовисању потпуног и једнаког учешћа жена у креирању и спровођењу антикорупцијских активности.

Видео галерија

Види све видео снимке

Фото галерија