Огласна табла

Допуна обавештења број 014-46-00-0332/22-08 од 01.09.2022. године

Обавештење 30.11.2022.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) објављује се допуна обавештења о покретању поступка број 014-46-00-0332/22-08 од 01.09.2022. године


Обавештење број 014-46-00-0426/22-08 од 28.09.2022. године

Обавештење 30.11.2022.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) објављује се обавештење о покретању поступка број 014-46-00-0426/22-08 од 28.09.2022. године


Обавештење број 014-46-00-0427/22-08 од 11.10.2022. године

Обавештење 30.11.2022.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) објављује се обавештење о покретању поступка број 014-46-00-0427/22-08 од 11.10.2022. године


Захтев за достављање доказа број: 014-07-00-0118/21-11 од 03.06.2022.

Обавештење 23.11.2022.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) објављује се захтев за достављање доказа број: 014-07-00-0118/21-11 од 03.06.2022.


Решење број 014-013-00-0682/20-07

Решење 21.11.2022.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку (’’Службени гласник РС’’, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) објављује се Решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора број 014-013-00-0682/20-07