Огласна табла

Решење број 014-07-00-0435/21-11 од 09.09.2022. године

Решење 30.11.2023.

У смислу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку Aгенција за спречавање корупције објављује Решење број: 014-07-00-0435/21-11 од 09.09.2022. године


Захтев за доставу доказа 014-07-00-0266/23-08 од 07.09.2023. године

Обавештење 28.11.2023.

У смислу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку Aгенција за спречавање корупције објављује Захтев за доставу доказа 014-07-00-0266/23-08 од 07.09.2023. године.


Решење број 014-47-00-0108/21-07 од 19.09.2023. године

Решење 03.11.2023.

У смислу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку Aгенција за спречавање корупције објављује Решење број 014-47-00-0108/21-07 од 19.09..2023. године.


Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Aгенције 2023

Интерни акт 17.10.2023.

Донет је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места број 014-110-00-0002/23-01 од 07.јула 2023. године, уз прибављено мишљење Већа Aгенције и уз сагласност Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине.


Обавештење о покретању поступка број 014-020-00-0079-23-11 од 25.05.2023. године

Обавештење 12.10.2023.

У смислу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку Aгенција за спречавање корупције објављује Обавештење о покретању поступка број 014-020-00-0079-23-11 од 25.05.2023. године


Обавештење о покретању поступка 014-013-00-0050/22-07

Обавештење 20.09.2023.

У смислу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку Aгенција за спречавање корупције објављује Обавештење о покретању поступка број 014-013-00-0050/22-07 од 25.03.2023. године