Огласна табла

Решење број 014-46-00-0332/22-08 од 28.03.2023. године

Решење 22.05.2023.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се решење Aгенције за спречавање корупције број 014-46-00-0332/22-08 од 28.03.2023. године


Решење број 014-46-00-0491/22-08 од 15.03.2023. године

Решење 15.05.2023.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се решење Aгенције за спречавање корупције број 014-46-00-0491/22-08 од 15.03.2023. године


Решење број 014-46-00-0478/22-08 од 16.03.2023. године

Решење 08.05.2023.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се решење Aгенције за спречавање корупције број 014-46-00-0478/22-08 од 16.03.2023. године


Решење број 014-47-00-00251/21-07 од 22.06.2022. године

Решење 07.04.2023.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 -аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се решење Aгенције за спречавање корупције објављује број 014-47-00-00251/21-07 од 22.06.2022. године


Решење број 014-013-00-0839/20-07 од 18.11.2022. године

Решење 07.04.2023.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се решење Aгенције за спречавање корупције број 014-013-00-0839/22-07 од 18.11.2022. године


Решење број 014-013-00-0890/20-07 од 07.10.2022. године

Решење 07.04.2023.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се решење Aгенције за спречавање корупције број 014-013-00-0890/20-08 од 07.10.2022. године


Решење број 014-013-00-0928/20-07 од 08.08.2022. године

Решење 07.04.2023.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се решење Aгенције за спречавање корупције број 014-013-00-0928/20-08 од 08.08.2022. године


Решење број 014-47-00-0328/18-07 од 06.10.2022. године

Решење 07.04.2023.

На основу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се решење Aгенције за спречавање корупције број 014-47-00-0328/18-07 од 06.10.2022. године


Решење број 014-07-00-0118-21-11 од 22.12.2022.

Решење 06.03.2023.

У смислу одредбе чл. 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС) објављује се Решење директора Aгенције за спречавање корупције број 014-07-00-0118-21-11 од 22.12.2022. године