Огласна табла

Решење број 014-46-00-0316/2023-08 од 14.03.2024. године

Решење 09.05.2024.

У смислу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку, Aгенција за спречавање корупције објављује Решење број 014-46-00-0316/2023-08 од 14.03.2024. године.


Обавештење број 014-46-00-0037/2024-08 од 12.03.2024. године

Обавештење 09.05.2024.

У смислу одредбе члана 78. Закона о општем управном поступку Aгенција за спречавање корупције објављује обавештење број 014-46-00-0037/2024-08 од 12.03.2024. године.