Јавне набавке

Референтни број Назив набавке Врста предмета Врста поступка Датум покретања
12/22 Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-02-23
02-ӏ/22 Набавка мрежних уређаја и друге рачунарске опреме Добра Отворени поступак 2022-03-30
01-ӏӏ/22 Check Point софтверске лиценце Услуге Отворени поступак 2022-03-27
04-ӏӏ/22 Подршка ИТ систему Услуге Отворени поступак 2022-07-18
03-ӏӏ/22 Услуге унапређења и одржавања софтвера Услуге Отворени поступак 2022-07-21
35/22 Апликација за извештавање о обукама Добра Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-09-27
05-ӏӏ/22 Услуге путничких (туристичких) агенција Услуге Отворени поступак 2022-09-27
36/22 Апликација за извештавање о обукама (поновљени поступак) Добра Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-10-07
37/22 Одржавање централног система за хлађење објекта и система хлађења сервер сале Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-10-24
39/22 Испитивање стања постојећег структурног кабловског система Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-11-18
06-ӏ/22 Софтверске лиценце Добра Отворени поступак 2022-11-24
45/22 Радови на електро инсталацијама у подруму и приземљу пословног објекта Радови Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-12-01
07-ӏ/22 Разна рачунарска опрема Добра Отворени поступак 2022-12-02
44/22 Радови на инсталацијама за видео наџор и контролу приступа Радови Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-12-01
08-ӏ/22 ИБМ СПСС софтверске лиценце Добра Отворени поступак 2022-12-08
11/23 Одржавање интернет странице Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-03-02
01-ӏӏ/23 Одржавање рачуноводственог софтвера NexTBIZ Услуге Отворени поступак 2023-03-13
02-ӏӏ/23 CheckPoint софтверске лиценце Добра Отворени поступак 2023-04-12
03-ӏӏ/23 Одржавање интерног портала и серверске инфраструктуре Услуге Отворени поступак 2023-04-13
04-ӏӏ/23 Подршка ИТ систему Услуге Отворени поступак 2023-04-13
06-ӏӏ/23 Одржавање система eDocumentus Услуге Отворени поступак 2023-07-21
29/23 Израда Акта о процени ризика Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-08-08
31/23 Чишћење fan coil панела Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-10-03
07-Ⅱ/23 Услуге путничких (туристичких) агенција Услуге Отворени поступак 2023-10-09
39/23 Одржавање централног система за хлађење Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-10-24
42/23 Радови на кречењу Радови Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-11-08
45/23 Израда Акта о информационој безбедности Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-11-22
45_1/23 Израда Акта о информационој безбедности Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-11-28
47/23 Радови на поправци равног крова Радови Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-12-01
50/23 Разна рачунарска опрема Добра Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-12-05
51/23 Радови на увођењу система видео надзора и система за контролу приступа Радови Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-12-05
08-Ⅰ/23 Софтверске лиценце Добра Отворени поступак 2023-12-07
18/24 Одржавање интернет странице Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2024-03-12
24/24 Чишћење фен коил панела Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2024-04-03