Јавне набавке

Референтни број Назив набавке Врста предмета Врста поступка Датум покретања
12/22 Услуге поправке и одржавања опреме за жичану телефонију Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-02-23
02-И/22 Набавка мрежних уређаја и друге рачунарске опреме Добра Отворени поступак 2022-03-30
01-ИИ/22 Цхецк Поинт софтверске лиценце Услуге Отворени поступак 2022-03-27
04-ИИ/22 Подршка ИТ систему Услуге Отворени поступак 2022-07-18
03-ИИ/22 Услуге унапређења и одржавања софтвера Услуге Отворени поступак 2022-07-21
35/22 Aпликација за извештавање о обукама Добра Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-09-27
05-ИИ/22 Услуге путничких (туристичких) агенција Услуге Отворени поступак 2022-09-27
36/22 Aпликација за извештавање о обукама (поновљени поступак) Добра Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-10-07
37/22 Одржавање централног система за хлађење објекта и система хлађења сервер сале Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-10-24
39/22 Испитивање стања постојећег структурног кабловског система Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-11-18
06-И/22 Софтверске лиценце Добра Отворени поступак 2022-11-24
45/22 Радови на електро инсталацијама у подруму и приземљу пословног објекта Радови Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-12-01
07-И/22 Разна рачунарска опрема Добра Отворени поступак 2022-12-02
44/22 Радови на инсталацијама за видео надзор и контролу приступа Радови Набавка изузета од примене ЗЈН 2022-12-01
08-И/22 ИБМ СПСС софтверске лиценце Добра Отворени поступак 2022-12-08
11/23 Одржавање интернет странице Услуге Набавка изузета од примене ЗЈН 2023-03-02
01-ИИ/23 Одржавање рачуноводственог софтвера НеxТБИЗ Услуге Отворени поступак 2023-03-13