Контакт

Контакт подаци агенције

Назив органа: Aгенција за спречавање корупције
Aдреса седишта: Царице Милице бр.1
11000 Београд
Електронска адреса: office@acas.rs
Подручна јединица Нови Сад
Трг слободе бр. 3
21 000 Нови Сад
office.ns@acas.rs
Подручна јединица Ниш
Генерала Милојка Лешјанина 26
18 000 Ниш
office.ni@acas.rs
Подручна јединица Крагујевац
Трг слободе бр. 3
34 000 Крагујевац
office.kg@acas.rs
Матични број: 17750763
Порески идентификациони број: 106106566
Напомена:
Пријем поште у папирном облику врши се искључиво на адреси седишта Aгенције у Београду,ул. Царице Милице бр.1

ТAСТЕРИ 011/41 49 100:

1 – За представке и лобирање*

2 – Сектор за контролу финансирања политичких активности и кампања

3 – Сектор за сукоб интереса и кумулацију функција

4 – Сектор за регистре, евиденције и проверу имовине

5 – Сектор за информатичке послове и аналитику

6 – Сектор за интегритет

7 – Сектор за међународну сарадњу, националне стратешке документе, планове и пројекте

8 – Кретање предмета и Сектор за опште послове и логистику

9 – Секретаријат Aгенције

*Информације о представкама грађана и лобирању Aгенција пружа понедељком и четвртком од 11:00 до 14:00.

Радно време

7:30 - 15:30, радним данима