Контакт

Контакт подаци агенције

Назив органа: Aгенција за спречавање корупције

Aдреса седишта: Царице Милице бр. 1, 11000 Београд

Матични број: 17750763

Порески идентификациони број: 106106566

Електронска адреса: office@acas.rs

ТAСТЕРИ 011/41 49 100:

1 – За представке*

2 – Сектор за контролу финансирања политичких активности

3 – Сектор за сукоб интереса и питања лобирања

4 – Сектор за проверу имовине и Сектор за регистре и евиденције

5 – Сектор за истраживање и аналитику

6 – Сектор за превенцију и јачање интегритета

7 – Сектор за сарадњу са медијима и цивилним друштвом

8 – Кретање предмета и Сектор за опште послове

9 – Канцеларија директора и Сектор за спољне послове и стратешки развој

Информације о представкама грађана Aгенција пружа понедељком и четвртком од 11:00 до 14:00

Радно време

7:30 - 15:30, радним данима