Javne nabavke

Referentni broj Naziv nabavke Vrsta predmeta Vrsta postupka Datum pokretanja
12/22 Usluge popravke i održavanja opreme za žičanu telefoniju Usluge Nabavka izuzeta od primene ZJN 2022-02-23
02-I/22 Nabavka mrežnih uređaja i druge računarske opreme Dobra Otvoreni postupak 2022-03-30
01-II/22 Check Point softverske licence Usluge Otvoreni postupak 2022-03-27
04-II/22 Podrška IT sistemu Usluge Otvoreni postupak 2022-07-18
03-II/22 Usluge unapređenja i održavanja softvera Usluge Otvoreni postupak 2022-07-21
35/22 Aplikacija za izveštavanje o obukama Dobra Nabavka izuzeta od primene ZJN 2022-09-27
05-II/22 Usluge putničkih (turističkih) agencija Usluge Otvoreni postupak 2022-09-27
36/22 Aplikacija za izveštavanje o obukama (ponovljeni postupak) Dobra Nabavka izuzeta od primene ZJN 2022-10-07
37/22 Održavanje centralnog sistema za hlađenje objekta i sistema hlađenja server sale Usluge Nabavka izuzeta od primene ZJN 2022-10-24
39/22 Ispitivanje stanja postojećeg strukturnog kablovskog sistema Usluge Nabavka izuzeta od primene ZJN 2022-11-18
06-I/22 Softverske licence Dobra Otvoreni postupak 2022-11-24
45/22 Radovi na elektro instalacijama u podrumu i prizemlju poslovnog objekta Radovi Nabavka izuzeta od primene ZJN 2022-12-01
07-I/22 Razna računarska oprema Dobra Otvoreni postupak 2022-12-02
44/22 Radovi na instalacijama za video nadzor i kontrolu pristupa Radovi Nabavka izuzeta od primene ZJN 2022-12-01
08-I/22 IBM SPSS softverske licence Dobra Otvoreni postupak 2022-12-08
11/23 Održavanje internet stranice Usluge Nabavka izuzeta od primene ZJN 2023-03-02
01-II/23 Održavanje računovodstvenog softvera NexTBIZ Usluge Otvoreni postupak 2023-03-13
02-II/23 CheckPoint softverske licence Dobra Otvoreni postupak 2023-04-12
03-II/23 Održavanje internog portala i serverske infrastrukture Usluge Otvoreni postupak 2023-04-13
04-II/23 Podrška IT sistemu Usluge Otvoreni postupak 2023-04-13