Kontakt

Kontakt podaci agencije

Naziv organa: Agencija za sprečavanje korupcije
Adresa sedišta: Carice Milice br.1
11000 Beograd
Elektronska adresa: office@acas.rs
Područna jedinica Novi Sad
Trg slobode br. 3
21 000 Novi Sad
office.ns@acas.rs
Područna jedinica Niš
Generala Milojka Lešjanina 26
18 000 Niš
office.ni@acas.rs
Područna jedinica Kragujevac
Trg slobode br. 3
34 000 Kragujevac
office.kg@acas.rs
Matični broj: 17750763
Poreski identifikacioni broj: 106106566
Napomena:
Prijem pošte u papirnom obliku vrši se isključivo na adresi sedišta Agencije u Beogradu,ul. Carice Milice br.1

TASTERI 011/41 49 100:

1 – Za predstavke i lobiranje*

2 – Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti i kampanja

3 – Sektor za sukob interesa i kumulaciju funkcija

4 – Sektor za registre, evidencije i proveru imovine

5 – Sektor za informatičke poslove i analitiku

6 – Sektor za integritet

7 – Sektor za međunarodnu saradnju, nacionalne strateške dokumente, planove i projekte

8 – Kretanje predmeta i Sektor za opšte poslove i logistiku

9 – Sekretarijat Agencije

*Informacije o predstavkama građana i lobiranju Agencija pruža ponedeljkom i četvrtkom od 11:00 do 14:00.

Radno vreme

7:30 - 15:30, radnim danima