Kontakt

Kontakt podaci agencije

Naziv organa: Agencija za sprečavanje korupcije

Adresa sedišta: Carice Milice br. 1, 11000 Beograd

Matični broj: 17750763

Poreski identifikacioni broj: 106106566

Elektronska adresa: office@acas.rs

TASTERI 011/41 49 100:

1 – Za predstavke*

2 – Sektor za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti

3 – Sektor za sukob interesa i pitanja lobiranja

4 – Sektor za proveru imovine i Sektor za registre i evidencije

5 – Sektor za istraživanje i analitiku

6 – Sektor za prevenciju i jačanje integriteta

7 – Sektor za saradnju sa medijima i civilnim društvom

8 – Kretanje predmeta i Sektor za opšte poslove

9 – Kancelarija direktora i Sektor za spoljne poslove i strateški razvoj

Informacije o predstavkama građana Agencija pruža ponedeljkom i četvrtkom od 11:00 do 14:00

Radno vreme

7:30 - 15:30, radnim danima