Oglasna tabla

Rešenje broj 014-46-00-0332/22-08 od 28.03.2023. godine

Rešenje 22.05.2023.

Na osnovu odredbe člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavljuje se rešenje Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0332/22-08 od 28.03.2023. godine


Rešenje broj 014-46-00-0491/22-08 od 15.03.2023. godine

Rešenje 15.05.2023.

Na osnovu odredbe člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavljuje se rešenje Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0491/22-08 od 15.03.2023. godine


Rešenje broj 014-46-00-0478/22-08 od 16.03.2023. godine

Rešenje 08.05.2023.

Na osnovu odredbe člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavljuje se rešenje Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0478/22-08 od 16.03.2023. godine


Rešenje broj 014-47-00-00251/21-07 od 22.06.2022. godine

Rešenje 07.04.2023.

Na osnovu odredbe člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku("Sl. glasnik RS", бр. 18/2016, 95/2018 -autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavljuje se rešenje Agencije za sprečavanje korupcije objavljuje broj 014-47-00-00251/21-07 od 22.06.2022. godine


Rešenje broj 014-013-00-0839/20-07 od 18.11.2022. godine

Rešenje 07.04.2023.

Na osnovu odredbe člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavlјuje se rešenje Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-013-00-0839/22-07 od 18.11.2022. godine


Rešenje broj 014-013-00-0890/20-07 od 07.10.2022. године

Rešenje 07.04.2023.

Na osnovu odredbe člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavlјuje se rešenje Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-013-00-0890/20-08 od 07.10.2022. godine


Rešenje broj 014-013-00-0928/20-07 od 08.08.2022. godine

Rešenje 07.04.2023.

Na osnovu odredbe člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavlјuje se rešenje Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-013-00-0928/20-08 od 08.08.2022. godine


Rešenje broj 014-47-00-0328/18-07 od 06.10.2022. godine

Rešenje 07.04.2023.

Na osnovu odredbe člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavlјuje se rešenje Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-47-00-0328/18-07 od 06.10.2022. godine


Rešenje broj 014-07-00-0118-21-11 od 22.12.2022.

Rešenje 06.03.2023.

U smislu odredbe čl. 78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018 - autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US) objavljuje se Rešenje direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0118-21-11 od 22.12.2022. godine