Obuke u agenciji

Fourth slide
Etika i integritet

Detalji...
Fourth slide
Lobiranje

Detalji...
Fourth slide
Obuka posmatrača izbornih kampanja

Detalji...
Fourth slide
Planovi integriteta

Detalji...
Fourth slide
Politički subjekti - finansijski izveštaji

Detalji...
Fourth slide
Postupanje po predstavkama

Detalji...
Fourth slide
Procena rizika od korupcije u propisima

Detalji...
Fourth slide
Sukob interesa, registri i imovina

Detalji...