ОБУКA ЗA РУКОВОДИОЦЕ ИНСТИТУЦИЈA КОЈЕ СПРОВОДЕ ПЛAН ИНТЕГРИТЕТA У ТРЕЋЕМ ЦИКЛУСУ ОДРЖAНA У НИШУ

План интегритета 26.03.2024.

Aгенција за спречавање корупције одржала је 21. марта 2024. године осму у низу обука за руководиоце институција које су у обавези да израде и спроведу план интегритета у трећем циклусу. 

Обуку „Руководилац као покретач изградње институционалног интегритета“ похађало је 19 директора и заменика директора средњих и основних школа у Нишу.

Циљ обуке био је да се руководиоцима институција представи важност израде планова интегритета као институционалног механизма за превенцију корупције. У складу са тим, учесницима су представљени механизми за јачање индивидуалног и институционалног интегритета кроз надлежности Aгенције, појам, значај и сврха израде плана интегритета односно анализа ризика од корупције у институцији, а нарочита пажња посвећена је бољем разумевању одговорности директора у изградњи организационе културе и интегритета институције у контексту израде и спровођења плана интегритета.

Полазницима обуке приказан је и начин израде и спровођења плана интегритета кроз ИТ апликацију, са посебним освртом на идентификацију и процену ризика од корупције, као и одабир адекватних мера побољшања у ризичним радним процесима.

Aгенција подсећа све институције да је у току трећа фаза у којој институције спроводе мере из усвојеног плана интегритета, а координатор у електронској апликацији извештава о њиховом спровођењу. Крајњи рок за извештавање је 30.09.2024. године, а рок за доношење Одлуке о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета и њено постављање у апликацију је 31.10.2024. године.