Vodič za funkcionere

U skladu sa nastupajućim obavezama u pogledu prijavljivanja imovine i prihoda kao i odredaba koje regulišu sukob interesa, Agencija je pripremila Vodič za funkcionere.

Vodič je štampan u 10000 primeraka i biće poslat svim institucijama u Srbiji.