Апел Председнику Савета Универзитета у Нишу

Пожаревац – Избори за одборнике
20/06/2012
Пожега – Избори за одборнике
20/06/2012

Апел Председнику Савета Универзитета у Нишу

print

Поводом кандидатуре проф. др Милана Вишњића, декана Медицинског факултета у Нишу, за проректора Универзитета у Нишу заказаном за данас, Агенција за борбу против корупције упутила је председнику Савета Универзитета у Нишу апел којим указује да приликом доношења ове одлуке треба узети у обзир и законске обавезе сваког јавног функционера. Ове обавезе састоје се у томе да је функционер дужан да одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, као и основне постулате наставничке етике, лични дигнитет, самопоштовање и ауторитет наставника. Једино на овај начин могуће је заштитити интегритет ове уважене академске институције.

Разлог за апел је чињеница да је против проф. др Милана Вишњића пред Агенцијом за борбу против корупције завршен је поступак за утврђење повреде одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и донета коначна одлука којом је изречена мера јавног објављивања препоруке за разрешење са функције декана Медицинског факултета у Нишу, а Прекршајном суду у Нишу поднет је захтев за покретање прекршајног поступка против именованог због повреде одредаба које регулишу област сукоба интереса.

Имајући у виду ове чињенице Агенција сматра да кандидовање за проректора Универзитета у Нишу овог јавног функционера доводи у сумњу кредибилитет и лични дигнитет како кандидата, тако и институције чија је основна делатност обједињење образовног и научноистраживачког, стручног, односно уметничког рада, као јединственог процеса високог образовања.