Viši prekršajni sud ukinuo oslobađajuću presudu za Dragana Todorovića

Surdulica – Izbori za odbornike
20/06/2012
Trgovište – Izbori za odbornike
20/06/2012

Viši prekršajni sud ukinuo oslobađajuću presudu za Dragana Todorovića

print

Po žalbi Agencije za borbu protiv korupcije Viši prekršajni sud u Beogradu ukinuo je presudu po kojoj je Dragan Todorović je oslobođen krivice vezano za prenos upravljačkih prava. Kako je prvostepena presuda od 14. 11. 2011. nepotpuna i nerazumljiva, Prekršajni sud u Beogradu ponoviće postupak. Potrebno je da sud nedvosmisleno utvrdi da li je i na koga okrivljeni Todorović preneo upravljačka prava, odnosno da li je mogao da ih prenese na svoju suprugu.

Kao narodni poslanik Dragan Todorović bio je javni funkcioner i morao je u roku od 30 dana od izbora, postavljenja ili imenovanja da prenese upravljačka prava na pravo ili fizičko lice koje nije povezano lice i da o tome obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije pet dana od dana prenosa.

Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije povezano lice je supružnik, vanbračni partner, krvni srodnik u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva, usvojitelj ili usvojenik funkcionera, kao i svako drugo pravno ili fizičko lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima može opravdano smatrati interesno povezanim sa funkcionerom.