Više od polovine stranaka podnelo finansijske izveštaje za 2012. godinu

Crveni Krst (Niš) – Izbori za odbornike
26/06/2012
Palilula (Niš) Izbori za odbornike
26/06/2012

Više od polovine stranaka podnelo finansijske izveštaje za 2012. godinu

print

Sve parlamentarne stranke, osim Narodne seljačke strane i Romske partije, podnele su Agenciji za borbu protiv korupcije godišnje finansijske izveštaje za 2012. godinu. Od ukupno 91 registrovane stranke, njih 59 je dostavilo izveštaje, od kojih je devet tehnički neispravno.
Veliki broj koalicija i grupa građana koje su osvojile odbornička mesta u skupštinama gradova i opštinama takođe imaju obavezu da Agenciji dostave izveštaje. Zaključno sa 29. aprilom, 13 grupa građana je podnelo izveštaje, od kojih je jedan tehnički neispravan.
Iako je nepodnošenje izveštaja prekršaj za koji je po Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti propisana novčana kazna i u slučaju pravosnažne osude uskraćivanje finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije u narednoj godini, 31 stranaka nije dostavila izveštaje Agenciji. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara i dve grupe građana „Pokret radnika i seljaka za istočnu Srbiju i Pomoravlje – Zaječar“ i „Pokret za Smederevo“ poslale su dopise koji se ne mogu smatrati izveštajem.

Finansijski izveštaji političkih stranaka za 2012. godinu su od posebnog značaja jer sadrže podatke koji mogu dodatno objasniti troškove prošlogodišnje izborne kampanje.

Agencija za borbu protiv korupcije proveravaće ne samo formalnu već i sadržinsku ispravnost godišnjih finansijskih izveštaja političkih subjekata. Protiv onih koji su se oglušili o Zakon, Agencija će poduzeti zakonom propisane mere.

Tabelarni prikaz podnetih finansijskih izveštaja političkih subjekata za 2012. godinu