VI konkurs za stažiranje u Agenciji

Babušnica – Izbori za odbornike
21/06/2012
Bački Petrovac – Ibori za odbornike
21/06/2012

VI konkurs za stažiranje u Agenciji

print

Agencija za borbu protiv korupcije raspisuje VI konkurs za stažiranje za sedam stažista/kinja. Pozivamo studente/kinje završne godine studija, postdiplomskih studija i one koji/e su diplomirali/e u proteklih godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa, i to u oblasti prava, novinarstva, medija i komunikacija, međunarodnih odnosa, politikologije, ekonomije, sociologije, antropologije, psihologije, pedagogije, andragogije, informacionih tehnologija, organizacionih nauka, studija bezbednosti, državne uprave i menadžmenta, a koji nisu članovi političkih stranaka, da konkurišu za program stažiranja u trajanju od četiri meseca.

Konkurs će biti otvoren u periodu od 10. avgusta do 4. septembra 2012. godine do 9 časova, i svi/e zainteresovani/e studenti/kinje mogu se prijaviti za učešće u programu popunjavanjem prijavnog formulara koji se može preuzeti na internet prezentaciji Agencije: www.acas.rs. Kasnije pristigle prijave neće biti razmatrane. Pismeni test biće organizovan 6. i 7. septembra, a usmeni intervjui biće obavljeni 12. i 13. septembra 2012. godine. Odluka o izboru stažista biće saopštena 14. septembra 2012. godine. Biće primljeno 7 kandidata koji će stažirati od 17. septembra 2012. do 17. januara 2013.

Pravila konkursa

Prijavni formular