Arhiva

13/03/2015

Prvi sastanak radne grupe Evropskih partnera u borbi protiv korupcije

Prvi sastanak radne grupe mreže Evropski partneri u borbi protiv korupcije (EPAC), čiji je član Agencija za borbu protiv korupcije, održan je 10. marta u Briselu. Zadatak radne grupe je da pripremi svoj prilog za Izveštaj Evropske unije o borbi protiv korupcije, koji treba da bude objavljen 2016. godine. Na […]
12/03/2015

Poseta kolega iz Poljske 12. 03. 2015.

 
12/03/2015

Konsultacije sa kolegama iz Poljske

 U dvodnevnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije borave direktor Nacionalne izborne komisije Poljske, Kristof Lorenc, i glavni specijalista u Odeljenju za kontrolu finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, Tomas Gasior. Ovo je drugi susret predstavnika Agencije sa poljskim kolegama, nakon posete predstavnika Agencije Poljskoj, u septembru 2014. godine.
12/03/2015

Zoran Stojiljković predsednik Odbora Agencije

Na četvrtoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije održanoj 11. marta, za novog predsednika Odbora izabran je prof. dr Zoran Stojiljković a za zamenika predsednika Odbora prof. dr Dragana Kolarić. Odbor je birao predsednika jer je dosadašnji, Branko Lubarda, izabran za predstavnika Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava […]
06/03/2015

Izrađena Analiza uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou

 U cilju izrade modela lokalnih planova za borbu protiv korupcije, što je obaveza jedinica lokalne samouprave određena Nacionalnom strategijom za borbu protov korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije objavila je Analizu uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom nivou. Analiza pruža empirijski okvir i identifikuje probleme koji treba da budu […]
03/03/2015

Objavljeno Mišljenje o proceni rizika korupcije u Nacrtu zakona o udžbenicima

Na Nacrt zakona o udžbenicima, koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavilo Agenciji za borbu protiv korupcije na mišljenje, Agencija je 26. februara 2015. godine ovom ministarstvu dostavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o udžbenicima. Ovaj dokument možete preuzeti ovde.
25/02/2015

Koordinacioni sastanak sa OCD

24/02/2015

Međunarodni dan borbe protiv korupcije 2014

24/02/2015

U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru