Arhiva

21/03/2016

Agencija učestvuje u radu radne grupe EPAC u izradi tematske studije o korupciji u zdravstvenom sistemu

Agencija za borbu protiv korupcije biće član radne grupe Evropskih partnera u borbi protiv korupcije (EPAC) koja će raditi tematsku studiju: „Korupcija u zdravstvenom sistemu – prevencija i istraga; praktična iskustva, dobri primeri i izazovi“. Zaključci i predlozi studije predstavljaće ekspertsko mišljenje članova radne grupe EPAC i biće poslati Evropskoj […]
21/03/2016

Konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika

Za potrebe realizacije Twinning projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ otvoren je konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Korisnik projekta je Agencija za borbu protiv korupcije, a finansiran je sredstvima Evropske unije. Rok za prijavljivanje je 5. april 2016. godine. Tekst konkursa na engleskom jeziku […]
18/03/2016

Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u radu GRECO

Na 71. plenarnom zasedanju Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO), održanom od 14. do 18. marta u Strazburu, pored rasprave i usvajanja izveštaja za države članice u okviru III i IV evalucionog kruga, na sastanku je bilo reči o kategorijama funkcionera koje treba obuhvatiti V evalucionim krugom i pitanjima […]
18/03/2016

Konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika

Za potrebe realizacije Twinning projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ otvoren je konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Korisnik projekta je Agencija za borbu protiv korupcije, a finansiran je sredstvima Evropske unije. Rok za prijavljivanje je 5. april 2016. godine.
15/03/2016

Rizici korupcije u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Vladi, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu finansija i Ministarstvu privrede mišljenje o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koje su donete krajem februara 2016. godine. Značaj otklanjanja rizika korupcije iz propisa koji uređuju oblast javno-privatnog partnerstva i koncesija prepoznat […]
15/03/2016

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora

JAVNA NABAVKA – Usluge posredovanja za obezbeđivanje prevoza, hotelskih usluga i iznajmljivanje prostora. Šifra iz ORN-a: 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima.  Javna nabavka male vrednosti usluga broj 404-02-27/16-03 za 2016. godinu Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija
09/03/2016

Izabrani novi predsednik i zamenik predsednika Odbora Agencije

Na današnjoj, četvrtoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u 2016. godini, nakon isteka mandata dosadašnjem predsedniku Odbora, prof. dr Zoranu Stojiljkoviću, i zameniku predsednika Odbora, prof. dr Dragani Kolarić, za novog predsednika izabrana je prof. dr Dragana Kolarić, a za zamenika prof. dr Evica Petrović. Prof. dr Dragana […]
07/03/2016

Zbog povrede Zakona o Agenciji funkcioneri uplaćuju 6 miliona dinara u budžet Srbije

Agencija za borbu protiv korupcije je u oblasti vođenja registara i kontrole imovine i prihoda funkcionera, u periodu od aprila 2013. zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, podnela 433 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv funkcionera zbog povrede Zakona o Agenciji, što je 29% od ukupnog broja postupaka koje je […]
02/03/2016

Potpisan Sporazum o saradnji sa Upravom za javne nabavke

Danas je u Beogradu zaključen Sporazum o saradnji između Uprave za javne nabavke i Agencije za borbu protiv korupcije. Sporazum su potpisali Predrag Jovanović, direktor Uprave i Tatjana Babić, direktorka Agencije. Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje radi međusobne razmene podataka iz svog delokruga.