Arhiva

21/03/2016

Конкурс за асистента сталног Twinning саветника

За потребе реализације Twinning пројекта „Превенција и борба против корупције“ отворен је конкурс за асистента сталног Twinning саветника (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Корисник пројекта је Агенција за борбу против корупције, а финансиран је средствима Европске уније. Рок за пријављивање је 5. април 2016. године. Текст конкурса на енглеском језику […]
18/03/2016

Учешће Агенције за борбу против корупције у раду GRECO

На 71. пленарном заседању Групе држава за борбу против корупције (GRECO), одржаном од 14. до 18. марта у Стразбуру, поред расправе и усвајања извештаја за државе чланице у оквиру III и IV евалуционог круга, на састанку је било речи о категоријама функционера које треба обухватити V евалуционим кругом и питањима […]
18/03/2016

Конкурс за асистента сталног Twinning саветника

За потребе реализације Twinning пројекта „Превенција и борба против корупције“ отворен је конкурс за асистента сталног Twinning саветника (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Корисник пројекта је Агенција за борбу против корупције, а финансиран је средствима Европске уније. Рок за пријављивање је 5. април 2016. године.
15/03/2016

Ризици корупције у Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама

Агенција за борбу против корупције упутила је Влади, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству финансија и Министарству привреде мишљење о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, које су донете крајем фебруара 2016. године. Значај отклањања ризика корупције из прописа који уређују област јавно-приватног партнерства и концесија препознат […]
15/03/2016

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге посредовања за обезбеђивање превоза, хотелских услуга и изнајмљивање простора. Шифра из ОРН-а: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима.  Јавна набавка мале вредности услуга број 404-02-27/16-03 за 2016. годину Позив за подношење понуда Конкурсна документација
09/03/2016

Изабрани нови председник и заменик председника Одбора Агенције

На данашњој, четвртој седници Одбора Агенције за борбу против корупције у 2016. години, након истека мандата досадашњем председнику Одбора, проф. др Зорану Стојиљковићу, и заменику председника Одбора, проф. др Драгани Коларић, за новог председника изабрана је проф. др Драгана Коларић, а за заменика проф. др Евица Петровић. Проф. др Драгана […]
07/03/2016

Због повреде Закона о Агенцији функционери уплаћују 6 милиона динара у буџет Србије

Агенција за борбу против корупције је у области вођења регистара и контроле имовине и прихода функционера, у периоду од априла 2013. закључно са 31. децембром 2015. године, поднела 433 захтева за покретање прекршајног поступка против функционера због повреде Закона о Агенцији, што је 29% од укупног броја поступака које је […]
02/03/2016

Потписан Споразум о сарадњи са Управом за јавне набавке

Данас је у Београду закључен Споразум о сарадњи између Управе за јавне набавке и Агенције за борбу против корупције. Споразум су потписали Предраг Јовановић, директор Управе и Татјана Бабић, директорка Агенције. Циљ овог споразума је успостављање сарадње ради међусобне размене података из свог делокруга.
18/02/2016

Алтернативни извештаји организација цивилног друштва о спровођењу антикорупцијске стратегије и акционог плана – за 2015. годину

Агенција за борбу против корупције другу годину заредом објављује алтернативне извештаје организација цивилног друштва о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2013. до 2018. године и пратећег Акционог плана. Наиме, на другом конкурсу, спроведеном 2015. године, подршку за алтернативно извештавање добиле су организације Транспарентност Србија, Београдски […]