Arhiva

04/04/2016

Javna rasprava kao mehanizam za donošenje kvalitetnijih zakona

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje analitički tekst o javnim raspravama i donošenju zakona po hitnom postupku, kojim želi da skrene pažnju na probleme u procesu donošenja zakona u Republici Srbiji. Najznačajniji problemi u oblasti donošenja zakona tiču se nepostojanja dovoljno precizno propisanih obaveza u pogledu održavanja javnih rasprava, odnosno, […]
01/04/2016

Portal za obuke počeo sa radom

Agencija za borbu protiv korupcije od svog osnivanja pridaje značajnu pažnju edukaciji različitih ciljnih grupa: zaposlenih u javnom sektoru, funkcionera, političkih subjekata, predstavnika medija, civilnog društva, mladih. Iako je do sada različite edukacije pohađalo više hiljada polaznika, veličina i razuđenost ciljne grupe su predstavljali stalni izazov u radu. Prateći savremene […]
31/03/2016

Zakonito i transparentno konkursno finansiranje medija važno za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja

Agenciji za borbu protiv korupcije se već drugu godinu za redom obraća Lokalni antikorupcijski forum u Nišu sa ukazivanjem na gotovo identičan problem koji postoji u sprovođenju javnog konkursa za finansiranje medijskih projekata koji je raspisao Grad Niš. Kao i 2015. godine, Agencija pruža podršku ovom samostalnom i nezavisnom gradskom […]
31/03/2016

Agencija podnela Izveštaj o radu za 2015. godinu Narodnoj skupštini

Danas, 31. marta 2016. godine, Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije svoj Izveštaj o radu za 2015. godinu. Ovo je šesti godišnji izveštaj u kojem su predstavljeni rezultati rada Agencije u prethodnoj godini, izazovi sa kojima se Agencija suočavala u svom radu, planovi za 2016. […]
28/03/2016

Još sedam institucija dobilo trenere iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

Učesnici iz sedam organa državne uprave i nezavisnih državnih tela uspešno je završilo obuku za predavače iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru koja je održana u periodu od 21. do 25. marta 2016. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Prva četiri dana obuke učesnici su sticali […]
24/03/2016

Javni nastupi funkcionera u izbornoj kampanji

Agencija za borbu protiv korupcije podseća javne funkcionere da tokom izborne kampanje za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije, poslanika u Skupštinu AP Vojvodine i odbornika u skupštine gradova, opština i gradskih opština mogu da vrše funkciju u političkoj stranci, odnosno da učestvuju u njenim aktivnostima ako to […]
21/03/2016

Agencija učestvuje u radu radne grupe EPAC u izradi tematske studije o korupciji u zdravstvenom sistemu

Agencija za borbu protiv korupcije biće član radne grupe Evropskih partnera u borbi protiv korupcije (EPAC) koja će raditi tematsku studiju: „Korupcija u zdravstvenom sistemu – prevencija i istraga; praktična iskustva, dobri primeri i izazovi“. Zaključci i predlozi studije predstavljaće ekspertsko mišljenje članova radne grupe EPAC i biće poslati Evropskoj […]
21/03/2016

Konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika

Za potrebe realizacije Twinning projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ otvoren je konkurs za asistenta stalnog Twinning savetnika (Resident Twinning Advisor (RTA) Assistant). Korisnik projekta je Agencija za borbu protiv korupcije, a finansiran je sredstvima Evropske unije. Rok za prijavljivanje je 5. april 2016. godine. Tekst konkursa na engleskom jeziku […]
18/03/2016

Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u radu GRECO

Na 71. plenarnom zasedanju Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO), održanom od 14. do 18. marta u Strazburu, pored rasprave i usvajanja izveštaja za države članice u okviru III i IV evalucionog kruga, na sastanku je bilo reči o kategorijama funkcionera koje treba obuhvatiti V evalucionim krugom i pitanjima […]