Arhiva

16/03/2022

Predstavnice Agencije na međunarodnom vebinaru o lobiranju

Pomoćnica direktora za sukob interesa i pitanja lobiranja Verka Atanasković i pomoćnica direktora za spoljne poslove i strateški razvoj Ivana Cvetković učestvovale su na vebinaru o lobiranju, u organizaciji Nacionalne institucije za transparentnost Grčke koja predsedava Mrežom institucija za sprečavanje korupcije. Na vebinaru je predstavljen normativni okvir Srbije, uloga Agencije […]
15/03/2022

Poseta učesnika Programa stažiranja za mlade profesionalce iz južne i jugozapadne Srbije

Učesnici Programa stažiranja za mlade profesionalce iz južne i jugozapadne Srbije, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji, posetili su Agenciju za sprečavanje korupcije. Tim povodom stažisti koji obavljaju stručnu praksu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Službi Koordinacionog tela Vlade […]
15/03/2022

Obaveza dostavljanja drugog periodičnog izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Agencija za sprečavanje korupcije podseća odgovorne subjekte da 15. aprila 2022. godine ističe rok za dostavljanje drugog periodičnog izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika  (Operativni plan). Na osnovu aktivnosti 5.1.2. Operativnog plana, organi javne vlasti, koji su određeni kao odgovorni subjekti […]
15/03/2022

Poseta Evropske mreže organizacija za praćenje izbora

Predstavnici Evropske mreže organizacija za praćenje izbora (ENEMO), na čelu sa šefom Misije Pjerom Peitjeom, posetili su Agenciju za sprečavanje korupcije. Tom prilikom sastali su se sa pomoćnicom direktora u Sektoru za sukob interesa i pitanja lobiranja Verkom Atanasković, pomoćnikom direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti Dušanom Jeličićem […]
14/03/2022

Učešće Agencije u izradi dokumenata javnih politika

Agencija za sprečavanje korupcije aktivno doprinosi stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji, i u saradnji sa drugim državnim organima i predstavnicima civilnog sektora uključena je u izradu planskih dokumenata u ovoj oblasti.  Usvajanjem Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za […]
11/03/2022

Agencija objavila Plan kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata za 2021. godinu

Agencija za sprečavanje korupcije donela je Plan kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata za 2021. godinu. Cilj je da se kontrolom godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata obuhvati oko 90 posto sredstava koje politički subjekti koriste iz javnih izvora za finansiranje redovnog rada. Kontroli podležu politički subjekti koji imaju […]
10/03/2022

Postupanje Agencije u toku izborne kampanje

Agencija za sprečavanje korupcije postupa u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o sprečavanju korupcije i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. U prethodnom periodu, Agencija je primila više prijava protiv javnih funkcionera i političkih subjekata u vezi sa eventualnim povredama pomenutih zakona. Po svim prijavama, iako se pojedine odnose na aktivnosti […]
09/03/2022

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Službi Agencije za sprečavanje korupcije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Službi Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-111-00-0003/22-09/2 Datum oglašavanja: 09.3.2022. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 17.3.2022.godine Javni konkurs Prijava na konkurs Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak po Javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta broj 014-111-00-0003/22-09 od 11.02.2022.godine: […]
03/03/2022

Obaveza podnošenja izveštaja o troškovima referendumske kampanje

Agencija za sprečavanje korupcije podseća organizatore referendumske kampanje da, saglasno odredbi  člana 32. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, imaju obavezu da Agenciji podnesu izveštaj o troškovima referendumske kampanje u roku od 30 dana od dana objavljivanja ukupnih rezultata referenduma. Rok za podnošenje izveštaja o troškovima referendumske kampanje je  07.mart […]