Arhiva

30/10/2017

Drugi pišu – TS: Dostupno više podataka o radu Agencije

Posle početka rada nove direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, primetan je jedan pozitivan pomak – objavljivanje više podataka o kontrolama koje Agencija sprovodi i o njihovom ishodu. Deo podataka te vrste bio je objavljivan i ranije, npr. koje grupe funkcionera će biti uključene u redovnu kontrolu tačnosti i potpunosti […]
27/10/2017

Etnografski muzej – postupanje Agencije po predstavci sindikata

Postupajući u okviru svojih nadležnosti po podnetoj predstavci Sindikata “Etnografski muzej – Nezavisnost“ Beograd, u kojoj je ukazano na postojanje sumnje na korupciju i zloupotrebu položaja dr Mirjane Menković, direktora Etnografskog muzeja u Beogradu kao i zatražena zaštita zbog uzbunjivanja, jula 2016. godine, Agencija za borbu protiv korupcije je odmah […]
26/10/2017

Saopštenje o vanrednoj proveri podataka o imovini i prihodima funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije vrši redovnu proveru podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera (u daljem tekstu: Izveštaj) na osnovu Godišnjeg plana provere Izveštaja. Godišnjim planom provere za 2017. godinu obuhvaćeni su poslanici Narodne skupštine i članovi Vlade RS, koji u prethodnom periodu nisu bili predmet provera kao […]
25/10/2017

Direktor Agencije na godišnjem savetovanju u Kladovu

 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, govorila je na otvaranju konferencije “Položaj sudija prekršajnih sudija u kontekstu poglavlja 23”, koja se u okviru godišnjeg savetovanja sudija prekršajnih sudova održava od 24. do 26. oktobra u Kladovu. “Prekršajni sudovi su dugogodišnji partner Agenciji, a borba protiv korupcije je naš […]
24/10/2017

Podneta inicijativa za razrešenje direktorke Apoteka “Beograd” zbog sukoba interesa

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Skupštini grada Beograda inicijativu za razrešenje Jasminke Bjeletić sa javne funkcije direktora Apoteka “Beograd“. Podsećamo da je ranije Agencija, po službenoj dužnosti, vodila postupak protiv Jasminke Bjeletić i donela rešenje kojim je imenovanoj izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije […]
24/10/2017

Agencija objavljuje Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o dualnom obrazovanju

Predlogom zakona se veoma značajna uloga u oblasti dualnog obrazovanja prepušta Privrednoj komori Srbije, koja je interesna i poslovno-stručna organizacija privrednih subjekata. Iako se čini da bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja trebalo da ima vodeću ulogu u ovoj oblasti, Predlogom zakona je Privrednoj komori povereno da proverava ispunjenost […]
23/10/2017

Ambasador Holandije u poseti Agenciji

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa sastala se danas sa ambasadorom Kraljevine Holandije Henkom van den Dolom i savetnikom za vladavinu prava pri ambasadi Aleksandrom Momirovim. U razgovoru su se saglasili da je u oblasti borbe protiv korupcije od prioritetnog značaja donošenje novog zakona o Agenciji za borbu […]
20/10/2017

Aktivnosti u okviru Berlinskog procesa

Milica Božanić, pomoćnik direktora Agencije, u Sektoru za međunarodnu saradnju, učestvuje u programu „Bezbednost, Zapadni Balkan i Ujedinjeno Kraljevstvo: saradnja u cilju identifikovanja zajedničkih izazova“. Sastanak se održava u okviru Berlinskog procesa, a cilj je da se podstakne diskusija vezana za ključne pretnje vladavini prava i razmene iskustva. Milica Božanić […]
20/10/2017

Ambasador SAD u poseti Agenciji

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa sastala se danas sa ambasadorom SAD Kajlom Skatom i Džefri Skarinom atašeom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Saglasili su se da je rad nezavisnih institucija od izuzetnog značaja za razvoj svakog demokratskog društva. Kršikapa se zahvalila ambasadoru SAD na dosadašnjoj podršci […]