Arhiva

10/05/2018

Godišnji izveštaj o radu za 2017. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Verka Atanasković predstavila je danas pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Izveštaj o radu Agencije za 2017. godinu. Iako su rezultati postignuti u prethodnoj godini dobri, mogućnosti za unapređenje postoje. Atanasković je posebno istakla da je za efikasniji rad institucije […]
30/04/2018

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Kraljevine Norveške

 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstadom. Ambasador Bjornstad istakao je da je unapređenje vladavine prava i borbe protiv korupcije jedna od ključnih oblasti na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Dodao je i da Ambasada Kraljevine Norveške […]
30/04/2018

Agencija raspisala javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije danas je raspisala deveti po redu javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju pet projekata u oblasti borbe protiv korupcije. Konkurs ima za cilj da podrži razvoj i jačanje integriteta, javne odgovornosti i transparentnosti rada jedinica lokalnih samouprava. Od organizacija civilnog društva […]
27/04/2018

Raspisan Konkurs za izbor zamenika direktora Agencije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije doneo je odluku o raspisivanju Konkursa za izbor zamenika direktora Agencije. Oglas je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 31/2018 od 27. aprila 2018. godine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku“ i ističe u ponedeljak […]
20/04/2018

Ciklus obuka: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji počev od marta 2018. godine, na temu: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“. […]
17/04/2018

Poseta ambasadora Kraljevine Holandije Agenciji za borbu protiv korupcije

 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Kraljevine Holandije Hendrikom van den Dolom i njegovim saradnicima. Ambasador van den Dol naglasio je da je borba protiv korupcije ključni aspekt razvijanja i unapređenja vladavine prava, kao i ekonomskog razvoja zemlje. Dodao je i da će Kraljevina […]
11/04/2018

Konačna Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta

 Agencija za borbu protiv korupcije je 19. februara raspisala javni poziv za izvođača za sprovođenje treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru. Komisija za izbor izvođača je na osnovu unapred definisanih kriterijuma u prvoj fazi selekcije kandidata izvršila ocenjivanje prijava i dizajna obuke, a u drugoj […]
03/04/2018

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i predstavnika Evropske unije

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa zamenikom rukovodioca Odeljenja za Srbiju Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Kristosom Makridisom, zamenicom šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Matejom Norčič Štamcar i njihovim saradnicima. Direktor Sikimić zahvalio se na dosadašnjoj podršci Evropske […]
02/04/2018

GFI političkih subjekata za 2017. godine podnosi se do ponedeljka 16. aprila 2018. godine

Prema Zakonu o finasiranju političkih aktivnosti politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke dužni su da Agenciji podnesu godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji. Rok za […]