Arhiva

31/03/2022

Reagovanje na zaključke Posmatračke misije Crte

Predstavnici posmatračke misije Crte, na današnjoj konferenciji za novinare, predstavljajući nalaze iz 2. preliminarnog izveštaja dugoročnih posmatrača o kvalitetu izborne kampanje, zaključili su da „nadležne državne institucije nisu u dovoljnoj meri doprinele zaštiti javnog interesa već su dozvolile da se uslovi za fer izbore dodatno uruše “. Agencija za sprečavanje […]
31/03/2022

Postupanje Agencije po prijavama povrede zakona

  Tokom izborne kampanje Agencija za sprečavanje korupcije postupala je po prijavama fizičkih i pravnih lica koje su se odnosile na povrede odredbi Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Agencija je do sada primila više prijava protiv javnih funkcionera i političkih subjekata u vezi sa eventualnim […]
31/03/2022

Objavljivanje preliminarnih izveštaja o troškovima izborne kampanje

Politički subjekti koji učestvuju u izbornoj kampanji bili su dužni da Agenciji dostave preliminarne izveštaje o troškovima izborne kampanje do 28. marta 2022. godine, odnosno sedam dana pre dana glasanja. Agencija ove izveštaje objavljuje u roku od tri dana od dana prijema, ukoliko su formalno uredni, odnosno podneti putem sistema […]
30/03/2022

Objavljen izveštaj o usklađenosti sa preporukama GRECO u Četvrtom krugu evaluacije

Republika Srbija ostvarila je značajan uspeh u Četvrtom krugu evaluacije Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO)  i u celosti ispunila osam od 13 preporuka, dok je pet preporuka delimično ispunjeno. Kako se navodi u Drugom prelaznom izveštaju, koji je objavljen danas, opšti nivo usklađenosti sa preporukama više nije „globalno […]
29/03/2022

Agencija podnela izveštaje Narodnoj skupštini

Agencija za sprečavanje korupcije, u skladu sa zakonskom obavezom, podnela je danas Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu za 2021. godinu, kao i Izveštaj o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23-Potpoglavlje Borba protiv korupcije. Izveštaj o radu daje prikaz rezultata rada Agencije u prethodnoj godini, kao i preporuke […]
25/03/2022

Sprovedeno istraživanje percepcije korupcije studenata BU o stanju korupcije na Univerzitetu

Agencija za sprečavanje korupcije je sprovela Istraživanje percepcije korupcije studenata Univerziteta u Beogradu o stanju korupcije na Univerzitetu. Istraživanje je realizovao Sektor za istraživanje i analitiku, uz savetodavnu podršku Instituta društvenih nauka u Beogradu, a ceo proces je obavljen u periodu od početka oktobra do kraja decembra 2021. godine. Odabrano […]
24/03/2022

OBAVEŠTENJE

Zvanična elektronska adresa putem koje se možete obratiti Agenciji za sprečavanje korupcije i sa koje će vam biti upućeni odgovori Stručne službe Agencije je office@acas.rs. Takođe, Agenciji se možete obratiti i putem telefona +381 11 4149 100.
21/03/2022

Obaveza podnošenja preliminarnih izveštaja o troškovima izborne kampanje

Agencija za sprečavanje korupcije podseća političke subjekte koji učestvuju u izbornoj kampanji za izbore koji će se održati 3. aprila 2022. godine da, saglasno odredbi člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, imaju obavezu da Agenciji podnesu preliminarni izveštaj o troškovima izborne kampanje do sedam dana pre dana glasanja. Rok […]
18/03/2022

Objavljen prvi izveštaj o izradi lokalnih antikorupcijskih planova u 2022. godini

Prema podacima iz prvog ovogodišnjeg kvartalnog izveštaja, 109 jedinica lokalne samouprave je izradilo antikorupcijski plan (LAP), od kojih je 84% u skladu sa Modelom koji je pre pet godina sačinila Agencija, kako bi pomogla jedinicama lokalnih samouprava da što kvalitetnije izrade ovaj dokument. Ipak, prema podacima iz izveštaja i dalje […]