Arhiva

25/02/2021

Raspisan javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD) za realizaciju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije

Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019 i 88/2019, 11/2021), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/2020) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti sprečavanja korupcije, […]
23/02/2021

OBAVEŠTENJE O NAREDNIM OBUKAMA ZA LOBISTE

Agencije za sprečavanje korupcije obaveštava zainteresovane da je utvrdila plan održavanja obuka za lobistu u narednom periodu: – Obuka za lobistu održaće se od 01. do 02. aprila 2021. godine, sa početkom u 9 časova i – Obuka za lobistu održaće se od 13. do 14. maja 2021. godine, sa […]
18/02/2021

Završna konferencija IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić govorio je na međunarodnoj konferenciji „Institucionalni kapaciteti Republike Srbije u sprečavanju i borbi protiv korupcije“, kojom je obeležen završetak IPA 2013 projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“. Direktor Sikimić istakao je značaj podrške, koju su Agenciji pružili Evropska unija i projektni tim na […]
17/02/2021

Obaveza dostavljanja evidencije poklona javnih funkcionera do 01. marta 2021.godine

Organi javne vlasti, koji su u obavezi da vode evidenciju o poklonima, dužni su da, najkasnije do 01.03.2021. godine, Agenciji dostave evidencije poklona javnih funkcionera za 2020. godinu. Obrazac evidencije poklona podnosi se u veb formi, pristupanjem sistemu preko veb linka koji vodi do pristupne stranice za registraciju i prijavljivanje […]
17/02/2021

Danas i sutra Prva obuka za lobistu u 2021. godini

U prostorijama Palate Srbije počela je celodnevna dvodnevna obuka za lobistu (17. i 18. februar), na koju se prijavilo devet kandidata. Uvođenje registrovanih lobista, doprineće da lobiranje u Srbiji postane važno sredstvo za jačanje demokratije koja se zasniva na transparentnosti, vladavini prava i društvenoj odgovornosti. Agencija će nastaviti da svojim […]
04/02/2021

Aktuelno-Podnošenje zahteva za pohađanje obuke za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije odredio je održavanje Prve obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 17. do 18. februara 2021. godine. Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2. Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za sprečavanje korupcije naročito ukazuje na […]
02/02/2021

Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za procenu rizika od korupcije u propisima

Agencija za sprečavanje korupcije je prema Zakonu o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 01.09.2020. godine, izričitom zakonskom odredbom dobila nadležnost da inicira donošenje ili izmenu propisa, daje mišljenja o proceni rizika od korupcije u nacrtima zakona iz oblasti posebno rizičnih za nastanak korupcije i mišljenja o nacrtima zakona […]
26/01/2021

VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 01.09.2020. godine, rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promenau odnosu na […]
22/01/2021

Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu

Projekat je sproveden na području opštine Bečej, a finansijski je podržan iz budžeta RS preko Agencije za sprečavanje korupcije. Na mestu gde su vlast i moć najbliže građanima, u jedinicama lokalne samouprave, mogućnosti i potreba za građanskim učešćem u svim aspektima javnog života su najveće, a rezultati najvidljiviji. Učešće građana […]