Arhiva

12/10/2012

Demokratska unija Albanaca DUA

Godišnji izveštaj 2011.
10/09/2013

Četvrti koordinacioni sastanak državnih organa u borbi protiv korupcije

U Agenciji za borbu protiv korupcije održan je četvrti koodinacioni sastanak državnih organa koji imaju važnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije. Na sastanku je predstavljen izveštaj Ministarstva zdravlja koji sadrži analizu problema dopunskog rada, lista čekanja, javnih nabavki, zapošljavanja i stručnog usavršavanja lekara. Takođe, bilo je reči i o […]
09/09/2013
stazisti_Jelica

Novi stažisti Agencije za borbu protiv korupcije

Najboljih sedam studentata specijalističkog programa „Antikoruptivne veštine“ počeli su danas u Agenciji za borbu protiv korupcije praktičnu obuku. Oni će se za tri meseca, koliko traje stažiranje, upoznati sa načinom rada i mandatom Agencije, mehanizmima za sprečavanje korupcije, postupcima u različitim službama i napisati istraživačke radove.
01/10/2012

Pres septembar 2012.

Septembar, 2012. Datum Medij Naslov Format 29.9.2012. Blic Nije naš posao da istražujemo afere pdf 24.9.2012. Večernje novosti Držimo vlast na oku pdf 23.9.2012. Politika Podneta inicijativa za razrešenje člana Visokog saveta sudstva pdf 17.9.2012. Politika Premijer ima manja primanja od ministara iz redova socijalista pdf 15.9.2012. Večernje novosti Na […]
05/09/2013

Agencija na međunarodnom sastanku o primeni UN konvencije

Agencija za borbu protiv korupcije učestvovala je na sastanku Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije, koji je održan od 26. do 28. avgusta u Beču.Tom prilikom predstavljeni su rezultati koje je Agencija, u sklopu svojih zakonskih nadležnosti, ostvarila u sprovođenju Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Naglasak je stavljen na integritet […]
13/09/2012

Godišnji izveštaj 2011. PDP

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
04/09/2013

Kontrola imovine i prihoda javnih funkcionera u 2013: 7 krivičnih prijava, 128 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 204 mere

Od početka juna Agencija za borbu protiv korupcije je, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koji se odnose na registar funkcionera, registar imovine i prihoda funkcionera, kao i evidenciju javnih nabavki, pokrenula 85 novih postupaka. Izrečene su 3 mere preporuke za razrešenje, 62 mere upozorenja, a nadležnim prekršajnim sudovima podneto […]
13/09/2012

Pokret za demokratski progres PDP

Godišnji izveštaj 2011.
03/09/2013
Sajt_amb_holand

Poseta ambasadora Holandije Agenciji

Direktor Agencije, Tatjana Babić i zamenik direktora, Vladan Joksimović, sastali su se danas sa ambasadorom Kraljevine Holandije, Laurentom Stokvisom. Ambasador Stokvis je podržao rad Agencije i u razgovoru sa direktorom i zamenikom direktora izneo iskustva Holandije u borbi protiv korupcije. Između ostalog, bilo je reči i o izmenama i dopunama […]