Arhiva

31/08/2012

Agencija podseća javne funkcionere

Agencija podseća javne funkcionere kojima je javna funkcija prestala, a nameravaju da zasnuju radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licima, preduzetnicima ili međunarodnim organizacijama koje obavljaju delatnost u vezi sa funkcijama koje su vršili, da su dužni da pre zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje Agenciji podnesu zahtev za […]
26/09/2013
ksenijasajt

Privredno društvo za distribuciju električne energije „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo započelo sprovođenje mera iz Plana integriteta

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na poziv Privrednog društva za proizvodnju i distribuciju električne energije Elektrosrbija Kraljevo d.o.o. održalo seminar Lična i profesionalna etika. Realizacijom ovog seminara započelo je sprovođenje jedne od mera za smanjenje i suzbijanje korupcije koju je plan integiriteta ove institucije identifikovao kao […]
31/08/2012

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava

Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava sva lica koja su nakon održanih izbora maja 2012. godine stekla svojstvo javnih funkcionera u smislu odredbe člana 2 stav 1. alineja 2. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a nameravaju da stupe i na drugu javnu funkciju, da su dužna da najkasnije […]
10/08/2012

Raspisan VI konkurs za stažiranje u Agenciji

Agencija za borbu protiv korupcije raspisuje VI konkurs za stažiranje za sedam stažista/kinja. Pozivamo studente/kinje završne godine studija, postdiplomskih studija i one koji/e su diplomirali/e u proteklih godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa, i to u oblasti prava, novinarstva, medija i komunikacija, međunarodnih odnosa, politikologije, ekonomije, sociologije, antropologije, psihologije, […]
26/09/2013
za_sajt

Predstavljeno istraživanje „Integritet sudova iz perspektive korisnika njihovih usluga“

Agencija za borbu protiv korupcije održala je danas predstavljanje rezultata istraživanja „Integritet sudova iz perspektive korisnika njihovih usluga“ koje je sprovedeno na uzorku od 1320 korisnika usluga sudova, a u uzorak je uključeno 30 sudova, opštih sudova i sudova posebne nadležnosti. Ciljevi istraživanja su utvrđivanje ne/zadovoljstva korisnika institucija javnog sektora […]
08/08/2012

Agencija podnela krivičnu prijavu protiv Šutanovca

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je 8. avgusta 2012. godine Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Dragana Šutanovca, bivšeg ministra odbrane, što nije prijavio imovinu pa  postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo iz člana 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Postupajući po […]
21/06/2012

Agencija za borbu protiv korupcije počela je sa objavljivanjem verifikovanih izvešaja o troškovima izbornih kampanja

Izveštaji su dostupni na internet stranici http://www.acas.rs/sr_cir/finansiranje-politickih-subjekata.html  
25/09/2013

Okrugli sto “Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela”

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, učestvovala je 25. septembra na okruglom stolu „Efikasna saradnja Narodne skupštine i nezavisnih državnih organa i tela“, koji je organizovan u Domu Narodne skupštine Republike Srbije.
15/10/2012

Nijedan od ponuđenih odgovora NOPO

  Godišnji izveštaj 2011.