Arhiva

14/07/2010

Organi i organizacija

Odbor Agencije Direktor Organizaciona shema        
26/01/2010

Prva sednica Odbora Agencije

Na prvoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kojoj su prisustvovali i direktorka i zamenik direktora, zauzeto je mišljenje da sudije, sudije za prekšaje, tužioci i zamenici tužioca koji nisu izabrani na poslednjem reizboru nisu funkcioneri u smislu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije pa samim tim nisu […]
31/01/2014

Agencija izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje predsedniku GO Mladenovac

Odbor Agencije je na sednici 27. novembra 2013. godine, odbio kao neosnovanu žalbu predsednika gradske opštine Mladenovac Dejana Čokića izjavljenu protiv prvostepenog rešenja od 9. avgusta 2013. godine, kojim mu je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje.
15/07/2010

Istraživanje i saradnja sa civilnim društvom

Grupa za istraživanja, odnose sa medijima i civilnim društvom   Osnove aktivnosti ove grupe biće usmerene na saradnju sa naučnim institucijama, nevladnim organizacijama, strukovnim udruženjima, medijima kako bi se realizovale aktivnosti, u skladu sa antikorupcijskom strategijom i akcionim planom, koje treba da dovedu do otklanjanja uzroka korupcije. Svi ovi subjekti […]
29/01/2014
logo

Funkcioneri u javnim nastupima moraju da poštuju Zakon o Agenciji

Agencija za borbu protiv korupcije upozorava sve javne funkcionere da su i tokom kampanja za izbor poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i za izbor odbornika Skupštine Grada Beograda dužni da uvek nedvosmisleno predoče sagovornicima i javnosti da li iznose stav organa u kojem vrše javnu funkciju ili stav političke stranke, […]
13/05/2013

Pres april 2013.

April, 2013. Datum Medij Naslov Format 25.4.2013. Danas Počela kontrola imovine sudija pdf 24.4.2013. Alo! Državni bankar na blagajni kod tajkuna pdf 24.4.2013. Blic Hotno doneti zakon o zaštiti uzbunjivača pdf 23.4.2013. RTV 1 Aleksandra Kostić povodom uslova za pridruživanje Srbije EU wmv 22.4.2013. Politika Lubarda: Volja za borbu protiv […]
15/07/2010

Praćenje Strategije i Akcionog plana

Odsek za sprovođenje Strategije i propise Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Strategije za I i II kvartal 2011. godine Poslovi Odseka za sprovođenje Strategije i propise imaju za cilj da kroz saradnju sa državnim organima i njihovu koordinaciju otklone ključne uzroke […]
27/01/2014
ZnakHorizontalnoCirilicaveci

Tužilaštvo za organizovani kriminal: nema elemenata krivičnih dela u Institutu za transfuziju krvi Srbije

Tužilaštvo za organizovani kriminal je 20. januara 2014. godine obavestilo Agenciju za borbu protiv korupcije da je povodom njenog izveštaja u delu u kome je ukazano na eventualne zloupotrebe odgovornih lica Instituta za transfuziju krvi, vezane za nabavku 120 testova za transmisivne bolesti od privrednog društva „JUNIKOM“ d.o.o. kao i […]
19/04/2013

Raniji članovi Odbora Agencije

_________________________________________________________________________________________________________ Prof. dr Dragan Mitrović (Izabran za člana Odbora na predlog Vlade Republike Srbije u martu 2015. godine; predsednik Odbora od 18. januara 2017. do 17. januara 2018. godine)     Biografija     __________________________________________________________________________________________________________ Prof. dr Evica Petrović                       […]