Arhiva

27/04/2021

Sastanak sa predstavnicima Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonito stečene imovine Bugarske

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa predsednikom Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonito stečene imovine Bugarske Sotirom Cacarovim, zamenikom predsednika Antonom Slavčevim i rukovodiocem za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju Malinom Aleksandrovom. Razmotrene su mogućnosti produbljivanja saradnje u oblasti sprovođenja strateških […]
23/04/2021

Obaveštenje političkim subjektima

Izbori za odbornike Skupštine grada Zaječara i za odbornike Skupštine opštine Kosjerić održani su 28. marta 2021. godine. Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za sprečavanje korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od […]
23/04/2021

Poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima

Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23-potpoglavlje Borba protiv korupcije predviđeno je da Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa nadležnim institucijama, proceni uticaj dosadašnjih mera, preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija). Kako bi obezbedila uključenost svih zainteresovanih […]
22/04/2021

Održana radionica „Lobiranje u Srbiji – iskustva i izazovi“

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je Radionicu  „Lobiranje u Srbiji – iskustva i izazovi“. Cilj održavanja prve od četiri planirane radionice za 2021. godinu,  je razmena iskustava, utisaka i izazova učesnika u lobiranju tokom primene Zakona o lobiranju. Na poziv Agencije, radionici su prisustvovali lobisti, zastupnik privrednog društva upisanog u […]
22/04/2021

Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima

Agencija za sprečavanje korupcije izradila je Metodologiju za procenu rizika od korupcije u propisima uz podršku Misije OEBS u Srbiji i međunarodnog eksperta Kristine Tarne. Zakonom o sprečavanju korupcije, koji se primenjuje od 1. septembra 2020. godine, Agenciji je poverena nadležnost da inicira donošenje ili izmenu propisa, daje mišljenja o […]
22/04/2021

Plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije (NCPA), u svojstvu predsednika za 2021. godinu. Na zasedanju je razmatran napredak projekata članica, koji se, između ostalog, odnose na upotrebu modernih tehnologija u sprečavanju korupcije, procenu rizika korupcije, transparentnost zakonodavnog procesa, transparentnost u privatnom sektoru, ulogu […]
16/04/2021

Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0037/21-11 od 15.04.2021. godine odredio je održavanje Treće obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 13. do 14. maja 2021. godine. Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2. Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija […]
15/04/2021

Obaveštavanje o procenjenoj tržišnoj vrednosti poklona do 30.4.2021. godine

Agencija za sprečavanje korupcije podseća organe javne vlasti da o utvrđenoj tržišnoj vrednosti poklona u dinarima obaveštavaju Agenciju do 30.4.2021. godine, ukoliko su u predatim evidencijama poklona za 2020. godinu naveli da je procena vrednosti poklona u toku. Obaveštenje o procenjenoj tržišnoj vrednosti poklona organi javne vlasti dostavljaju putem dopisa […]
14/04/2021

Održan drugi ciklus radionica o sukobu interesa i nespojivosti funkcija

Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija predstavljen je narodnim poslanicima, u okviru drugog ciklusa radionica, koji je Agencija za sprečavanje korupcije organizovala uz podršku USAID Projekta za odgovornu vlast. Učesnicima su, pored novina u Zakonu o sprečavanju korupcije, predstavljene potencijalne situacije sukoba interesa, kao i […]