Varvarin – Izbori za odbornike

milosidamir
Održana prezentacija rezultata istraživanja “Integritet zdravstvenih institucija iz perspektive korisnika njihovih usluga”
21/06/2013
Jačanje saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova
27/06/2013

Varvarin – Izbori za odbornike