Izvršni direktor Nacionalnog centra za uzbunjivače iz Vašingtona u poseti Agenciji

Zelena ekološka partija
20/06/2012
Godišnji izveštaj 2011. ZEP
20/06/2012

Izvršni direktor Nacionalnog centra za uzbunjivače iz Vašingtona u poseti Agenciji

print

Izvršni direktor Nacionalnog centra za uzbunjivače (whistle blowers-e) iz Vašingtona, Stiven Kon predstavio je danas direktoru i zaposlenima u Agenciji za borbu protiv korupcije koji rade na zaštiti uzbunjivača (ali i svim zainteresovanima koji neposredno ne rade ovaj posao) nove zakonske odredbe u SAD koje se indirektno odnose i na uzbunjivače građane drugih država.

U jednoipočasovnoj diskusiji bilo je reči o rešenjima iz ove oblsti koje nudi anglosaksonski pravni sistem kao i o dilemama sa kojima se susreću zaposleni Agencije u svom radu. Zajednički je zaključak da postoje principi koji se i kod nas mogu primeniti, ali svakako ostaje potreba, potvrđena i na jučerašnjem okruglom stolu povodom Pravilnika o uzbunjivačima, da se mehanizmi zaštite uzbunjivača regulišu posebnim propisom.

Posetu Agenciji i prezentaciju Stivena Kona organizovao je glavni i odgovorni urednik portala Pištaljka, Vladimir Radomirović.