Rad Agencije prepoznatljiv građanima Srbije

Izbori za poslanike u Skupštini AP Vojvodine
22/06/2012
Raška – Izbori za odbornike
22/06/2012

Rad Agencije prepoznatljiv građanima Srbije

print

Agencija za borbu protiv korupcije izražava zadovoljstvo povodom danas predstavljenog Istraživanja javnog mnjenja koje izražava stav građana prema korupciji. Između ostalog u istraživanju se navodi da čak 41% ispitanika smatra da će se nivo korupcije u narednoj godini smanjiti, kao i da Agencija za borbu protiv korupcije iz ciklusa u ciklus među građanima Srbije postaje sve prepoznatljivija. U ovom momentu čak 77% građana Srbije tvrdi da je upoznato sa radom ovog tela, što je najbolji rezultat od njegovog osnivanja.

„Budući da je istraživanjem srazmerno obuhvaćena polna, obrazovna i starosna reprezentativnost uzorka imamo razloga da verujemo da smo svojim radom doprineli da se kod građana vrati poverenje u rad institucija. Nastavićemo da radimo predanije, postupaćemo jednako prema svima i zastupati interese svih građana te očekujem da će sistemska borba protiv korupcije u najskorije vreme dati još bolje rezultate“, kaže direktor Agencije, Tatjana Babić.

U istraživanju se još navodi da se uporedo sa rastom prepoznatljivosti Agencije beleži i blagi rast onih koji veruju u njene mogućnosti i želju da se bori protiv korupcije.

Peto istraživanje realizovali su Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji i Centar za slobodne izbore i demokratiju na teritoriji Republlike Srbije.