Четврто заседање Конференције држава чланица УН Конвенције против корупције (UNCAC)

Босилеград – Избори за одборнике
20/06/2012
Брус – Избори за одборнике
20/06/2012

Четврто заседање Конференције држава чланица УН Конвенције против корупције (UNCAC)

print

Четврто заседање Конференције држава чланица УН Конвенције против корупције (The United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) одржава се у Маракешу (Краљевина Мароко) у периоду 24-28. октобра 2011. године.

Делегацију Србије, као потписнице УН Конвенције против корупције, у Мароку ће чинити представници Агенције за борбу против корупције Милица Божанић, начелник Службе за међународну сарадњу и Маријана Обрадовић, помоћник директора у Сектору за послове превенције. Чланови делегације ће представити активности Србије у борби против корупције, као и досадашње резултате у овој области.
УН Конвенција против корупције једини је правно обавезујући универзални антикорупцијски инструмент. Далекосежни приступ Конвенције и обавезујући карактер многих одредби чине овај документ јединственом алатком за развијање свеобухватног одговора на глобални проблем.
Конвенција покрива пет главних области: превентивне мере, инкриминисање и спровођење закона, међународну сарадњу, повраћај добара, као и техничку помоћ и размену информација.

Циљеви УН Конвенције против корупције су:

  • промовисање и јачање мера за спречавање и борбу против корупције на ефикаснији и ефективнији начин;
  • промовисање, омогућавање, као и подршка међународној сарадњи и техничка помоћ у превенцији и борби против корупције, укључујући и повраћај добара;
  • промовисање интегритета, одговорности и адекватног управљања јавним пословима и јавном својином.

Србија је Конвенцију ратификовала 22. октобра 2005. године.