IZVEŠTAJI O SPROVOĐENJU UN KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE

Primenu Konvencije UN protiv korupcije nadzire Konferencija zemalja članica, osnovana radi poboljšanja kapaciteta (i saradnje) zemalja članica u cilju promovisanja utvrđenih standarda i revizije sprovođenja Konvencije. Prva faza postupka revizije je samoprocena primene Konvencije koju sprovodi zemlja članica, a zatim sledi poseta ekspertskih timova koji imaju zadatak da razjasne eventualno sporna pitanja i evaluiraju primenu Konvencije.

Uz podnošenje redovnih izveštaja o sprovođenju UN Konvencije protiv korupcije, Agencija aktivno učestvuje i na sastancima Radne grupe za prevenciju korupcije, koja je formirana sa ciljem da Konferenciji država članica pruži savete i pomoć u sprovođenju svog mandata u oblasti prevencije korupcije.Link:

Sastanak Radne grupe za prevenciju korupcije (2021) – prilog Srbije

Link:

Sastanak Radne grupe za prevenciju korupcije (2020) – prilog Srbije

Link:

Sastanak Radne grupe za prevenciju korupcije (2019) – prilog Srbije

Link:

Sastanak Radne grupe za prevenciju korupcije (2018) – prilog Srbije

Link:

Sastanak Radne grupe za prevenciju korupcije (2017) – prilog Srbije

Link:

Sastanak Radne grupe za prevenciju korupcije (2015) – prilog Srbije

Link:

Sastanak Radne grupe za prevenciju korupcije (2014) – prilog Srbije

Link:

Sastanak Radne grupe za prevenciju korupcije (2013) – prilog Srbije

Link:

Izveštaj o nadzoru nad sprovođenjem UN Konvencije protiv korupcije za Srbiju – prvi ciklus (2010-2015)