ИЗВЕШТАЈИ О СПРОВОЂЕЊУ УН КОНВЕНЦИЈЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Примену Конвенције УН против корупције надзире Конференција земаља чланица, основана ради побољшања капацитета (и сарадње) земаља чланица у циљу промовисања утврђених стандарда и ревизије спровођења Конвенције. Прва фаза поступка ревизије је самопроцена примене Конвенције коју спроводи земља чланица, а затим следи посета експертских тимова који имају задатак да разјасне евентуално спорна питања и евалуирају примену Конвенције.

Уз подношење редовних извештаја о спровођењу УН Конвенције против корупције, Агенција активно учествује и на састанцима Радне групе за превенцију корупције, која је формирана са циљем да Конференцији држава чланица пружи савете и помоћ у спровођењу свог мандата у области превенције корупције.Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2022) – прилог Србије

Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2021) – прилог Србије

Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2020) – прилог Србије

Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2019) – прилог Србије

Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2018) – прилог Србије

Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2017) – прилог Србије

Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2015) – прилог Србије

Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2014) – прилог Србије

Линк:

Састанак Радне групе за превенцију корупције (2013) – прилог Србије

Линк:

Извештај о надзору над спровођењем УН Конвенције против корупције за Србију – први циклус (2010-2015)