Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u EPAC Radnoj grupi za doprinos izradi antikorupcijskog izveštaja EU

Poseta itlijanske delegacije
24/02/2015
U 2014. godini 51 trener za etiku i integritet u javnom sektoru
24/02/2015

Učešće Agencije za borbu protiv korupcije u EPAC Radnoj grupi za doprinos izradi antikorupcijskog izveštaja EU

print

epac_logoKao član EPAC (Evropski partneri u borbi protiv korupcije) radne grupe, Agencija za borbu protiv korupcije imaće mogućnost da pruži svoj doprinos izradi novog Izveštaja EU o borbi protiv korupcije.

U junu 2011. godine, Evropska komisija uspostavila je mehanizam za periodičnu procenu rezultata država članica EU u borbi protiv korupcije. Izveštaj se objavljuje svake dve godine. Izveštaj predstavlja analizu stanja korupcije u zemljama članicama EU i preduzetim koracima u suzbijanju korupcije. Na ovaj način omogućena je razmena dobrih praksi, identifikovanje trendova, kao i usaglašavanje sa EU i drugim međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Ovaj Izveštaj, pored ostalog, predstavlja osnov za dalje formiranje EU zakonodavnih inicijativa na polju borbe protiv korupcije, i podstiče tzv. peer learning (učenje od kolega).

Prvi EU izveštaj o borbi protiv korupcije objavljen je u februaru 2014. godine, kojim je Evropska komisija pružila jasnu sliku o merama koje se primenjuju, uspešnim primerima, ali i problemima i oblastima koje bi trebalo unaprediti. Ovaj dokument ukazao je i na značajne razlike u prirodi i obimu korupcije sa kojom se suočavaju članice EU.

Pored država članica koje aktivno učestvuju u izradi EU antikorupcijskog iveštaja, podaci za izradu ovog dokumenta temelje se na postojećim mehanizmima nadzora (GRECO, UN, OECD), ali i drugim izvorima među kojima su i nacionalne institucije, akademska zajednica, kao i organizacije civilnog društva. Podrška i doprinos Agencije oslanja se i na nalaz iz prethodnog Izveštaja u kom je Evropska komisija istakla značaj praćenja napora u suzbijanju korupcije kao deo postupka proširenja.

EPAC radnom grupom predsedavaće Kancelarija za borbu protiv prevara Katalonije, a EU članovi su predstavnici nadležnih institucija Austrije, Francuske, Bugarske, Malte, Portugalije i Rumunije. Učešće Agencije kao jedinog člana radne grupe iz zemlje koja nije članica EU, je priznanje našoj instituciji za dosadašnje rezultate u borbi protiv korupcije i od značaja je za Republiku Srbije u daljem procesu evropskih integracija.

Prvi sastanak radne grupe održaće se u Briselu 10. marta 2015. godine.