Потписан Споразум о научно-стручној сарадњи са Институтом друштвених наука
27/02/2020
Више о изборној кампањи 2020. сазнајте на новој страници сајта Агенције
05/03/2020

У сусрет изборима

print
  Уочи расписивања избора у Републици Србији подсећамо на надлежности Агенције установљене Законом о Агенцији и Законом о финансирању политичких активности. као и на законске обавезе функционера и политичких странака.
Закони су прецизније одредили шта су јавни ресурси и забрану њихове злоупотребе у изборној кампањи односно активностима политичких субјеката које почињу од дана расписивања избора и окончавају се даном проглашења коначних изборних резултата.
Функционер не може да користи јавне ресурсе за промоцију политичких странака у сврху јавног представљања учесника у изборима и њихових изборних програма, позивања бирача да за њих гласају на изборима, односно да бојкотују изборе.
Јавни ресурси се не могу користити за рад са бирачима и чланством и у њима се не могу организовати и одржавати скупови и промоције.
Функционер такође, не може да користи јавне скупове на којима учествује у својству функционера, за промоцију политичких странака и јавно представљање учесника у изборима и њихових изборних програма као и за позивање бирача да за њих гласају на одређеним изборима, односно да бојкотују изборе.
Агенција указује да су функционери дужни да увек недвосмислено предоче саговорницима и јавности да ли износе став органа у коме врше јавну функцију или став политичке странке, односно политичког субјекта. Ова законска забрана се не односи на функционере који се бирају непосредно од грађана а то су народни посланици, посланици, одборници и председник Републике.
Агенција за борбу против корупције је изабрала посматраче изборних кампања за 2020. годину. Они су успешно завршили неопходну обуку коју је Агенција спровела у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.
У Одлуци директора Агенције, наведено је који су то градови у којима ће одређени теренски посматрачи свакодневно прикупљати и бележити податке о промотивним активностима – јавним окупљањима, оглашавању као и дистрибуцији изборног материјала политичких субјеката са проглашеним изборним листама.
На основу одредби Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти су у обавези да Агенцији за борбу против корупције на прописаном обрасцу доставе Извештај о трошковима изборне кампање и то најкасније у року од 30 дана након проглашења изборних резултата. Овај извештај садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора у изборној кампањи.
У поступку контроле извештаја и исказаних трошкова, поред података прикупљених од других државних органа, банака и правних лица велику улогу имају подаци прикупљени од стране теренских посматрача.
Упоредном контролом ових података Агенција која надзире рад 144 посматрача долази до реалног увида у законитост трошења јавних и приватних средстава учињених у сврху изборне промоције политичких субјеката.
Решења којима се утврђује да је или да није дошло до повреде Закона о финансирању политичких активности у изборној кампањи биће објављена на интернет презентацији Агенције у законском року.