Tužba protiv rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja

Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima funkcionera – podsetnik
18/02/2019
Predsednik Republike nije prekršio Zakon o Agenciji
20/02/2019

Tužba protiv rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja

print

Agencija za borbu protiv podnela je inicijativu Republičkom javnom tužiocu za podnošenje tužbe Upravnom sudu protiv Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 071-01-2548/2018-03 od 03.12.2018. godine.

Navedenim rešenjem Poverenika naloženo je Agenciji da se Milici Šarić, novinarki CINS, omogući uvid u tražene kopije blanko menice, ugovora o jemstvu, zaloge u vidu hipoteke i druge dokumente, koje su politički subjekti koristili kao sredstva obezbeđenja za uzete kredite i zajmove u kampanjama za sve nivoe izbora u 2012, 2014, 2016, 2017. i 2018. godini.

S obzirom na to da je prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dovoljno da postoji mogućnost nastupanja teških posledica po interese zaštićene zakonom, očigledno je da je poverenik prilikom donošenja tog rešenja nepravilno primenio navedeni zakon.

Pogrešna primena zakona ogleda se u zahtevu Poverenika da Agencija dokaže postojanje stvarne, realne štete po interese zaštićene zakonom koja je nastala usled budućeg događaja, uz zanemarivanje zakonske odredbe kojom je regulisana mogućnost nastanka štete, a ne samo nastupanje štete.

Iz okolnosti konkretnog slučaja jasno je da bi usled odavanja podataka koji prema zakonu predstavljaju bankarsku tajnu mogle nastupiti posledice, kako je to opisano u Rešenju Agencije kojim je odbijen zahtev tražioca.

Agencija smatra da je objavljivanjem podataka o sredstvima obezbeđenja po osnovu bankarskih kredita višestruko štetno, naročito sa stanovišta poverenja u bankarski sistem Srbije, ali istovremeno i sa stanovišta povrede prava na neometano uživanje imovine, predviđenog čl. 58. st. 1. Ustava RS i čl. 1. Protokola 1. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ostaje nejasno da li je Poverenik prilikom odlučivanja po žalbi prevideo postojanje drugih ustavnih prava ili smatra da je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja važnije od drugih prava građana.

Iz navedenih razloga Agencija je podnela inicijativu RJT za podnošenje tužbe Upravnom sudu za poništaj navedenog rešenja poverenika, s obzirom na to da takva praksa odlučivanja poverenika ne doprinosi vladavini prava, pravnoj sigurnosti i poverenju u institucije sistema.