Агенција за борбу против корупције на саветовању Удружења банака Србије

Стара Пазова – Избори за одборнике
26/06/2012
Зајечар – Избори за одборнике
26/06/2012

Агенција за борбу против корупције на саветовању Удружења банака Србије

print

Драгомир Трнинић, помоћник директора сектора за оперативне послове Агенције за борбу против корупције, одржаће предавање на тему „Улога и надлежност Агенције за борбу против корупције и стечена искуства од оснивања Агенције 2010. године „

 

Саветовање „Compliance функција у банкама“ одржава се од 14. до 17. маја на Палићу у организацији Удружења банака Србије, ради презентације свих актуелности и новина у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и важеће законске и подзаконске регулативе.

Учесници саветовања су и представници банака, Управе за спречавање прања новца и Народне банке Србије. Они ће покушати да реше практичне проблеме у примени позитивне законске регулативе у пракси.

Због неусклађености Закона о Агенцији, Закона о банкама и Закона о заштити података о личности отежано је добијање података од банака, а надлежности Агенције су оспораване. Банкама ће бити презентоване надлежности Агенције како би се остварила сарадња у области провере имовинских картата функционера.