Narodnoj skupštini predat treći Godišnji izveštaj o radu Agencije

Sektor za operativne poslove
15/07/2010
Agencija podržava izradu modela Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača
03/04/2013

Narodnoj skupštini predat treći Godišnji izveštaj o radu Agencije

malaDSCN4471
print
Predsednik Odbora, Zoran Stojiljković i direktor Agencije, Tatjana Babić, predali su Godišnji izveštaj o radu Agencije za 2012. godinu predsedniku Narodne skupštine, Nebojši Stefanoviću.
Reč je o trećem godišnjem izveštaju u kome su pobrojani rezultati rada, ključni rezultati i planovi za 2013. godinu kao i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za 2012. godinu.

Prvi godišnji izveštaj Narodna skupština je razmatrala i usvojila preporuke, dok drugi izveštaj nije usvojen budući da su u maju održani opšti izbori i došlo je do promene u sazivu parlamenta.
Godišnji izveštaj u celosti biće objavljen na sajtu Agencije u baneru „Godišnji izveštaj“.