Treći koordinacioni sastanak državnih organa u borbi protiv korupcije

Pres Avgust 2012.
03/09/2012
Godišnji izveštaj DUD
13/09/2012

Treći koordinacioni sastanak državnih organa u borbi protiv korupcije

print

U Agenciji za borbu protiv korupcije održan je treći koodinacioni sastanak državnih organa koji imaju važnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije. Na sastanku je razgovarano o potrebi da se uspostave posebne interne procedure za postupanje po prijavama uzbunjivača kao i o korupciji u zdravstvu.

Učesnici sastanka jednoglasno su podržali predlog da se usaglase procedure organa u slučaju prijave od strane uzbunjivača, jer je, do donošenja propisa koji će regulisati ovu oblast, odnosno Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača, ovu oblast potrebno na neki način usaglasiti na nivou državnih organa. U vezi sa tim biće organizovan poseban sastanak. Kada je reč o korupciji u zdravstvu posebna pažnja bila je posvećena pitanjima iz oblasti javnih nabavki, zapošljavanja i dopunskog rada. Ministarka zdravlja, Slavica Đukić-Dejanović upoznala je prisutne sa merama koje Ministarstvo preduzima radi rešavanja ovih problema, a na narednom koordinacionom sastanku predstavnik ovog ministarstva izvestiće detaljnije o preduzetim merama.

Sastanku su prisustvovali: Poverenik za informacije od javnog značaja, predstavnik Zaštitnika građana, predsednik Saveta Državne revizorske institucije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Republičke radiodifuzne agencije, Narodne skupštine, Narodne banke Srbije, Kabineta prvog potpredsednika Vlade, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Višeg prekršajnog suda, Uprave za sprečavanje pranja novca, Uprave za javne nabavke, Poreske uprave, Agencije za privredne registre i Bezbednosno informativne agencije.