Stav Agencije povodom izjave funkcionera Demokratske stranke Božidara Đelića i saopštenja Ministarstva finansija i privrede

Vlasotince – Izbori za odbornike
22/06/2012
Vranje – Izbori za odbornike
22/06/2012

Stav Agencije povodom izjave funkcionera Demokratske stranke Božidara Đelića i saopštenja Ministarstva finansija i privrede

print

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti predvideo je dve vrste finansiranja političkih subjekata za finansiranje njihovog redovnog rada i finansiranje troškova izborne kampanje.
Zakonom je takođe propisano pravo političkih subjekata na finansiranje redovnog rada i troškova izborne kampanje iz budžeta, ukoliko politički subjekti za to steknu uslove (polaganje izbornog jemstva, osvojeni mandati na izborima itd.), kao i visina sredstava koje će biti isplaćene po tom osnovu.
Politički subjekti treba da imaju različite račune za finansiranje troškova redovnog rada i svake izborne kampanje u kojoj učestvuju.

Zakonom je predviđena mogućnost da politički subjekt sredstva za finansiranje redovnog rada ili troškova izborne kampanje obezbedi zaduživanjem kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Republici Srbiji (član 7). Međutim, pravna priroda kredita nije do kraja jasna u samom Zakonu, jer se na jednom mestu on tretira kao oblik finansiranja iz privatnih izvora (član 7), a na drugom mestu (član 3. st. 3), kao oblik finansiranja koji je izdvojen iz podele javnih i privatnih izvora finansiranja.

Zakonom nije izričito propisano u kojem roku, sa kog računa i iz kojih izvora sredstava se otplaćuje kredit koji je politički subjekt uzeo radi finansiranja troškova izborne kampanje, što može stvoriti nedoumice u primeni, koje bi trebalo otkloniti preciziranjem odredaba Zakona.

Imajući u vidu odredbe člana 16. Zakona, jasno je da se sredstva koja politički subjekti, čiji su kandidati izabrani za narodne poslanike, poslanike i odbornike, dobiju iz budžeta na osnovu člana 17. Zakona, mogu koristititi isključivo za finansiranje njihovog redovnog rada, a ne i izborne kampanje. Drugim rečima, kredit koji je uzet za potrebe finansiranja izborne kampanje ne bi trebalo da se otplaćuje novcem koji je iz budžeta dobijen za finansiranje redovnog rada, već iz drugih izvora finansiranja koji su političkom subjektu dostupni, u skladu sa Zakonom (članarine, prilozi, prihodi od imovine itd.).

U pogledu konkretne izjave g. Đelića i saopštenja Ministarstva finansija i privrede, napominjemo da se iz njih ne vidi jasno u čemu se sastoji problem. Naime, Ministarstvo je obavezno da Demokratskoj stranci redovno prenosi sredstva iz budžeta u određenom iznosu na račun koji ta stranka koristi za finansiranje redovnog rada. S druge strane, isplate za finansiranje troškova izborne kampanje je trebalo izvršiti, a prema podacima kojima Agencija raspolaže su i izvršene, u roku od pet dana od proglašenja rezultata izbora.