Spisak institucija koje su izvestile o sporovođenju planova integriteta u prvom ciklusu

Spisak institucija koje su izvestile o sporovođenju planova integriteta u prvom ciklusu.

Institucije su podeljenje po sistemima na osnovu srodnosti ostvarivanja nadležnosti.
Postoji mogućnost da nisu obuhvaćeni svi organi javne vlasti koji su u obavezi da izveste Agenciju o sprovođenju plana integriteta u prvom ciklusu.

Podaci su podložni izmenama i dopunama. Sugestije povodom dopuna ili izmena mogu se dostaviti putem elektronske pošte integritet@acas.rs ili telefonom 011/41 49 112

 1. Politički sistem
 2. Sistem pravosuđa
 3. Sistem policije
 4. Sistem lokalne samouprave
 5. Sistem odbrane
 6. Sistem javnih finansija i privrede
 7. Sistem poljoprivrede
 8. Sistem socijalne politike
 9. Sistem zdravstva
 10. Sistem prosvete i nauke
 11. Sistem kulture i sporta
 12. Sistem životne sredine i prostornog planiranja
 13. Sistem zaštite podataka, ljudskih prava i javnog interesa
 14. Sistem javnih preduzeća