Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 (potpoglavlje Borba protiv korupcije)

Vodič za primenu Programa obuke i Uputstva za obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta
27/11/2020
Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije
08/12/2020

Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 (potpoglavlje Borba protiv korupcije)

print

U skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije i Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, Agencija za sprečavanje korupcije nadziraće sprovođenje potpoglavlja Borba protiv korupcije Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

Imajući to u vidu, uz podršku projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013), izrađene su Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje Borba protiv korupcije.

Smernice sadrže pravila, koja bliže definišu određivanje obveznika izveštavanja o primeni aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana; izveštavanje ovih subjekata prema Agenciji; izveštavanje Agencije prema Narodnoj skupštini; davanje mišljenja sa preporukama Agencije pojedinačnim nosiocima aktivnosti i davanje inicijativa za izmene i dopune Revidiranog Akcionog plana.

Namenjene su nosiocima aktivnosti – obveznicima izveštavanja o primeni aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana i Agenciji, ali i drugim subjektima koji su uključeni u proces praćenja sprovođenja ovog dokumenta.

Agencija će sve institucije, uključene u potpoglavlje Borba protiv korupcije Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, o ovom dokumentu obavestiti i pisanim putem.