Изјашњење политичке странке Савез војвођанских Мађара поводом расподеле субвенција владе Мађарске
14/01/2016
Мишљење о Предлогу закона о оглашавању
18/01/2016

Случај Татјане Ђаконов

print
logo_acas_cirАгенција за борбу против корупције подсећа да је улога узбуњивача од непроцењивог значаја за откривање корупције. Како би грађани били охрабрени да јавно проговоре о корупцији неопходно је да након тога уследи адекватна реакција институција. За ефикасну заштиту узбуњивача, ефикасно откривање и кривично гоњење дела корупције неопходна је координација између свих институција у ланцу, ради синхронизованог деловања и уједначене праксе.

Случај Татјане Ђаконов, запослене у Заводу за здравствену заштиту радника у Новом Саду нажалост, још једанпут нас подсећа на то како изостанак ове реакције може да доведе до тога да се узбуњивач суочи са великим личним ризиком.

Подсећамо да је након добијања отказа од стране директора Завода за здравствену заштиту радника у Новом Саду Агенција за борбу против корупције утврдила да је поступање директора према узбуњивачу и доношење акта о радном статусу – узроковано околностима које су у вези са пријавом корупције Агенцији и да се ради о одмазди према узбуњивачу. Инспекторат за рад у Новом Саду донео је решење којим се одлаже извршење решења о отказу уговора о раду до правноснажног окончања судског поступка. Основни суд у Новом Саду донео је пресуду којом се поништава као незаконито решење о отказу уговора о раду и наложио враћање на радно место.

Иако је Татјана Ђаконов уз велике напоре кроз институције система успела да оствари своја права у погледу радноправног статуса – подједнако је важна реакција јавнотужилачког система и полиције, која је изостала.

Истовремено, настављена су непримерена поступања према лицу које је пријавило корупцију.

Татјана Ђаконов је обавестила Агенцију да је дана 06.01.2016. године, у пословним просторијама директор физички повредио, о чему је доставила извештај лекара специјалисте Клиничког центра Војводине у Новом Саду, и истакла да сматра да је главни разлог њеног физичког повређивања управо тај што надлежни државни органи у Новом Саду више од три године ништа нису предузели поводом кривичне пријаве против директора.

Агенција нема више овлашћења да одређено поступање према лицу које је пријавило корупцију оцени одмаздом због пријављеног случаја корупције, али ће у даљем поступању предузети све што је потребно да заштити Татјану Ђаконов и о овом случају обавестити министра унутрашњих послова, министра правде и Републичко јавно тужилаштво.

Подсећамо и на то да је Агенција претходно, заједно са пружањем заштите Татјани Ђаконов о пријављеном случају корупције, обавестила тужилаштво у августу 2013. године, са предлогом да испита случај у оквиру своје надлежности, али до данас испитивање случаја није спроведено и налази се у почетној фази прикупљања информација.

Случај Татјане Ђаконов шаље поруку грађанима да неће имати институционалну заштиту од одмазде због чега ће бити демотивисани да пријаве корупцију, јер ће бити суочени са непропорционалним личним ризиком, који подразумева не само губитак посла, већ и више од тога.